TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE, vedení lidí a moderní styly řízení nejen v sociálních službách – 16 hod., pro max. 25 osob:

OBSAH – anotace:

Kurz je určen nejen managerům-vedoucím pracovníkům, ale i sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří již vedou tým nebo se na to připravují, případně si potřebují zlepšit komunikační dovednosti a vztahy v týmu z důvodu zkvalitnění práce s klienty.    V kurzu se účastníci díky mnoha testům dozvědí, jaký je jejich styl vedení či řízení, jaké mají komunikační či motivační schopnosti. Vyzkouší si i týmové role a možnosti, jak se svými podřízenými pracovat. Díky týmovým rolím dle Belbina a praktickým nácvikům, jak s jednotlivými pracovníky pracovat mohou zvyšovat efektivnost i spokojenost svého týmu. Cíleno bude i na práci v multidisciplinárním týmu, na AGE management, prevenci proti genderovým předsudkům, aj. Pracovníci poznají rozdíl v řízení a vedení, pochopí kdo je leader, znaky leadershipu a přínos tohoto vedení a přínos správné motivace týmu i jednotlivců pro celou službu. Spokojený a fungující tým má přesah i na spokojenost uživatele a tím zvyšování kvality služby.                                                                                                      

CÍLOVÉ KOMPETENCE:

Absolventi rozvinou své dovednosti SPOLUPRÁCE V TÝMU, v poradách, výměně informací napříč multidisciplinárním týmem, atd. Dále v leadershipu – ROZVINOU PŘEDEVŠÍM DOVEDNOSTI PRO MOTIVACI A PRÁCI S INDIVIDUALITAMI SVÝCH KOLEGŮ V TÝMU. Absolvent semináře bude chápat, že efektivní vedení podřízených ale i spolupráce s kolegy spočívá ve schopnosti pružně přizpůsobovat styly vedení konkrétní situaci a nedržet se jednoho modelu vedení. Absolvent kurzu – vedoucí pracovník bude schopen své podřízené správně motivovat a efektivně je vést tak, aby se ochotně podíleli na efektivnosti procesů a zvyšování kvality v sociální organizaci. Absolvent kurzu – pracovník v sociálních službách - koordinátor týmu bude chápat, že jeho osobní angažovanost může ovlivnit, jakým směrem se bude sociální zařízení i jeho tým ubírat. VŠICHNI TAKÉ ZKVALITNĚNÍM KOMUNIKACE A TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE posunou službu vpřed ke zvýšení kvality služby a spokojenosti klientů.    

Akreditace kurzuwww.mezioborove-vzdelavani.cz/akreditace-vzdelavaci-instituce-a-vzdelavaciho-programu/

Leták ke kurzuwww.mezioborove-vzdelavani.cz/letaky-kurzy-na-klic/

 

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele