Specifika komplexní práce s uživateli Domova se zvláštním režimem (a psychiatrické minimum) – 16 hod., pro max. 25 osob:

OBSAH - ANOTACE:

Kurz je určen všem, kteří pracují v Domově se zvláštním režimem a všem lidem, kteří pracují s osobami s handicapem v oblasti ment. a duševního zdraví. Obsah kurzu zahrnuje popis všech F-kových psychiatrických diagnóz dle MKN 10, s užším zaměřením na schizofrenie, poruchy chování, poruchy osobnosti a organické duš. poruchy, ACH (Alzheimerovy choroby), různé demence a PAS. V kurzu budou probrány projevy jednotlivých nemocí, fáze a stádia, příznaky a projevy těchto osob, vč. pravidel poskytování služby dle zákona č. 108/2006 a vyhlášky 505/2006 Sb.. Pozornost bude věnována možnostem podpory a péče o tyto osoby, zjistí jaká rizika se v podpoře a péči o osoby s handicapem v oblasti ment. a duševního zdraví objevují a jak je zvládat. Budou rozebrány možnosti podpory a komunikace v jednotlivých fázích Alzheimerovy choroby a dalších demencí, u různých poruch chování, schizofrenií a poruch osobnosti. Budou probrány pojmy normalita, vlastní vůle, přiměřené riziko, detence a inform. nesouhlas, aktivizace, zplnomocnění a možnosti podpory vedoucí k řešení nepříznivé situace těchto osob. V pracovních skupinkách na základě kazuistik probereme možnosti práce dle terapeutických konceptů, jako jsou např. recovery, KBT, úkolově orient. přístup a také z na člověka orientovaný přístup (validace a preterapie).

CÍLOVÉ KOMPETENCE:

Absolvent kurzu rozvine své vědomosti o komplexní podpoře osob v DZR. Bude mít přehled o nejčastějších diagnózách uživatelů, osvojí si dovednosti empatické, neverb. i slovní komunikace s těmito uživateli. Bude se orientovat v pravidlech podpory a nebo péče o osoby s handicapem v obl. ment. a duševního zdraví. Bude si vědom rizik plynoucích z práce s těmito osobami a možností jak s tím pracovat. Seznámí se s možnostmi aktivizace, jako je např. podpora udržení soběstačnosti, zmocnění k sebeobhájcovství, recovery přístup a další terap. možnosti pro komunikaci s lidmi s duševním onemocněním.

Akreditace kurzuwww.mezioborove-vzdelavani.cz/akreditace-vzdelavaci-instituce-a-vzdelavaciho-programu/

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele