ASERTIVITA v sociálních službách - 8 hod. akreditovaný kurz pro 20 osob:

Anotace:
 
Kurz je primárně určen pro pracovníky sociálních organizací. Absolvent kurzu získá nové znalosti z oblasti komunikace a asertivity. Účastník se seznámí s vlastními postoji k asertivitě a hlouběji si uvědomí vlastní vzorce jednání v komunikačně nepříjemných situacích s klienty sociálních organizací. Absolvent získá praktická doporučení asertivního jednání, a to konkrétně na kazuistikách ze svých pracovišť. Budeme hovořit o rozdílu mezi asertivitou, manipulací, agresí a pasivitou v komunikaci. Kurz bude doplněn testy asertivity, videi správné asertivní komunikace, přehledem nejúčinnějších asertivních technik, které lze v konkrétních komunikačních situacích využít. Cílem kurzu je pomocí praktických nácviků posílit sebejistotu v komunikaci, v jednání i v řešení konfliktních situací s klienty sociálních organizací.


 

Cílové kompetence:
 
Absolvent získá vhled do oblasti asertivní komunikace s klienty sociálních organizací, naučí se orientovat se v rozdílu mezi asertivní, manpulativní, agresivní a pasivní komunikací. Díky testům rozpozná a pojmenuje vlastní naučené způsoby jednání v komunikačně nepříjemných situacích s klienty sociální organizace a porovná je s přístupem ostatních sociálních pracovníků. Naučí se pracovat s odlišnými komunikačními vzorci svých klientů, naučí se odhalit manipulaci v jednání a účinně s ní pracovat pomocí asertivních technik. Pojmenuje si osobní postoje k asertivním právům každého člověka, uvědomí si prožitky spjaté s vlastní sebehodnotou a porozumí, jak vnitřní sebehodnota souvisí s rozvojem dovednosti jednat asertivně. Praktickým nácvikem v komunikačních scénkách si prohloubí dovednost jednat asertivně a upevní svou sebejistotu do podobných situací na jeho pracovišti.
 
 
 

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele