EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE     nejen v sociálních službách                     - 8 hod. akreditovaný kurz pro 20 osob.

Anotace:

Vzdělávací kurz provede účastníky pravidly vhodné slovní i mimoslovní komunikace. Představí rozdíly v kontrolním - direktivním a nedirektivním - podpůrném rozhovoru. Popíše pravidla rozhovoru, bariéry v komunikaci, čeho se vyvarovat a slova vhodná k nahrazení. Při slovní komunikaci bude čas věnován pravidlům efektivní - nehodnotící komunikace, na člověka orientované komunikace, nenásilné komunikace a na řešení orientované komunikace. V rámci neverbální komunikace bude věnován čas nácviku empatické reflexe, aj. pro zjišťování potřeb nekomunikujících, ale i komunikujících lidí, kteří jsou např. v odporu. Budou procvičeny techniky empatického - nenásilného rozhovoru, aktivního naslouchání, zpětná vazba a 8+1 otázek ze systemické - na řešení orientované komunikace. Kurz pomůže účastníkům si uvědomit, že nehodnotící komunikace pomáhá efektivněji zjistit (i skrytou) zakázku klienta i lépe najít kroky k řešení nepříznivé sociální situace klienta a také podporuje vznik dobrého profesního vztahu.

Cílové kompetence:
Absolvent vzdělávacího programu se seznámí se základními komunikačními přístupy a strategiemi, naučí se rozpoznávat direktivní a podpůrnou komunikaci, která je pro klienta přínosnější. Absolvent získá informace o pravidlech rozhovoru, bude se lépe orientovat v pravidlech slovní a mimoslovní komunikace. Díky nácvikům neverbální komunikace bude umět lépe zjistit potřeby klienta. V rámci slovní komunikace se bude orientovat v komunikačních bariérách s uživatelem sociálních služeb a v možnostech, jak tyto bariéry překonat. Rozšíří svoje schopnosti komunikace o efektivní slovní projev, který zahrnuje umění zpětné vazby, techniky aktivního naslouchání a na řešení orientovanou komunikaci, která dokáže zlepšit důvěru klienta v pracovníka v rámci řešení jeho potřeb.
 
 

 

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele