Etická a PCA (na člověka orientovaná komunikace) s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví - 8 hod. akreditovaný kurz:

Anotace:
 
Program nabízí pracovníkům informace o vývoji řeči a komunikačních schopnostech mentálně handicapovaných. Při práci s mentálním handicapem je důležitá nejen schopnost identifikovat specifické potřeby a projevy v komunikaci, ale je nutné na ně vhodně reagovat adekvátně zvolenou metodou. Vyzývá k zamyšlení nad etickými dilematy v rámci komunikace a v rámci podpory a péče o lidi s mentálním postižením. Účastníci si vyzkouší mnoho praktických komunikačních nácviků, bude představena komunikace nevhodná i etická. Pomocí teoretických informací o empatické a na člověka orientované komunikaci získají účastníci jiné úhly pohledu na možnosti efektivnější komunikace s osobami s mentálním postižením.
 

Cílové kompetence účastníků po absolvování kurzu:

Účastník rozvine své komunikační schopnosti s osobami s mentálním handicapem. Bude umět vhodně přizpůsobit komunikaci každému člověku dle stupně jeho mentální retardace. Dokáže rozlišit méně vhodné komunikační styly od komunikace etické, na člověka zaměřené. Získá nové teoretické poznatky, jak lépe komunikovat s klienty s různými potřebami a při skupinových nácvicích si také vyzkouší, jak tyto přístupy aplikovat v praxi. Díky vhledu do terapií vycházejících z přístupu orientovaného na člověka (jako je preterapie nebo validace) pozná nové možnosti, jak efektivněji komunikovat s klienty a jak si k nim vytvářet vztah plný bezpodmínečně pozitivního přijetí. Pochopí zvláštnosti komunikace uživatelů s mentální retardací a bude schopen dle stupně postižení klienta zvolit vhodnou konkrétní komunikační strategii.
 
 

 

Název formuláře

Máte dotaz, zvažujete objednávku, kontaktujte nás. Cena 8 hod. akreditovaného kurzu je 8.000 Kč / skupina 20 osob.

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele