INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY s komunikujícími i nekomunikujícími uživateli S PRAKTICKÝMI NÁCVIKY - 8 hod. akreditovaný kurz.

Anotace:
 
Profesní kurz předává PRAKTICKÉ rady, jak realizovat individuální plánování společně s uživatelem sociální služby. KURZ JE VEDEN PRAKTICKY, VŠE SI BUDOU ÚČASTNÍCI ZKOUŠET SKUPINOVĚ NEBO DLE MODELOVÝCH KAZUISTIK. Teoreticky budou v kurzu připomenuty tyto informace - v první části je uveden legislativní rámec individuálního plánování a nutnost nastavení vnitřních pravidel pro proces individuálního plánování. Druhá část se zaměřuje na dokumentaci a co je povinností zaznamenávat. Tipy jak - druhy a vzory různých plánů. Třetí a čtvrtá část kurzu se zabývají procesem individuálního plánování krok za krokem od prvotních potřeb uživatele přes průběh až po splnění/dlp. pokračování plánu. Pátá část uvádí způsoby úspěšného plánování s nekomunikujícím uživatelem sociálních služeb s ohledem na jeho jedinečnost. Celý program je zaměřen na praktické nácviky plánování, od vstupních rozhovorů zjišťujících potřeby/mapujících nepříznivou sociální situaci, přes pozorování klienta v přímé situaci, práce s týmem, předávání informací, zaměření se na nejpodstatnější potřeby, mapování osobního profilu, atd. Všechny části plánu si účastníci budou zkoušet prakticky, včetně komunikace s nekomunikujícím (empatická fantazie, pozorování, kolega pracovník empatik, atd.).
 

Cílové kompetence účastníků po absolvování kurzu:

Absolvent vzdělávacího programu bude schopen aplikovat získané dovednosti do praxi a zefektivit společné plánování s uživatelem sociálních služeb. Po absolvování vzdělávacího programu si bude jistější nejen v teorii procesu individuálního plánování průběhu sociální služby, ale i v teorii jak komunikovat s klienty, zjišťovat jejich potřeby, vciťovat se do jejich prožívání a toho, co potřebují/chtějí pomocí služby docílit a jak se při společné práci cítí. Absolvent bude mít informace, jak s klientem společně vypracovat jeho osobní profil, vydefinovat zakázku (cíl vzájemné spolupráce), jak naplánovat kroky k dosažení cíle/cílů, aj. Absolvent bude utvrzen v důležitosti průběžné práce, komunikace 
 a pozorování klienta při plnění jeho plánu. Bude se orientovat ve zvláštnostech plánování s osobami, které verbálně nekomunikují. Absolvent vzdělávacího programu bude schopen aplikovat získané dovednosti do praxi a zefektivit společné plánování s uživatelem sociálních služeb. Po absolvování vzdělávacího programu si bude jistější nejen v teorii procesu individuálního plánování průběhu sociální služby, ale i v teorii jak komunikovat s klienty, zjišťovat jejich potřeby, vciťovat se do jejich prožívání a toho, co potřebují/chtějí pomocí služby docílit a jak se při společné práci cítí. Absolvent bude mít informace, jak s klientem společně vypracovat jeho osobní profil, vydefinovat zakázku (cíl vzájemné spolupráce), jak naplánovat kroky k dosažení cíle/cílů, aj. Absolvent bude utvrzen v důležitosti průběžné práce, komunikace a pozorování klienta při plnění jeho plánu. Bude se orientovat ve zvláštnostech plánování s osobami, které verbálně nekomunikují. 

Absolvent vzdělávacího programu bude schopen aplikovat získané dovednosti do praxi a zefektivit společné plánování s uživatelem sociálních služeb. Po absolvování vzdělávacího programu si bude jistější nejen v teorii procesu individuálního plánování průběhu sociální služby, ale i v teorii jak komunikovat s klienty, zjišťovat jejich potřeby, vciťovat se do jejich prožívání a toho, co potřebují/chtějí pomocí služby docílit a jak se při společné práci cítí. Absolvent bude mít informace, jak s klientem společně vypracovat jeho osobní profil, vydefinovat zakázku (cíl vzájemné spolupráce), jak naplánovat kroky k dosažení cíle/cílů, aj. Absolvent bude utvrzen v důležitosti průběžné práce, komunikace  a pozorování klienta při plnění jeho plánu. Bude se orientovat ve zvláštnostech plánování s osobami, které verbálně nekomunikují. 

Akreditace MPSV pro tento kurz:

Akreditace_do10-2022_INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY s komunikujícími i nekomunikujícími uživateli S PRAKTICKÝMI NÁCVIKY.pdf (875322)

Leták:

8 hod. akred.kurz za 6500 Kč_INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ prakticky_od Vaculová.pdf (567,5 kB)

Název formuláře

Máte dotaz, zvažujete objednávku? Kontaktujte nás. Cena 8 hod. akreditovaného kurzu je 8.000 Kč / skupina 20 osob.