Komunikace s osobami s problémovým chováním - 8 hod. akreditovaný kurz

Anotace:
 
Vzdělávací program je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří se podílejí na podpoře, pomoci a péči o osoby, které se projevují tzv. nestandardním chováním. Při práci s těmito klienty je důležité předcházet tomuto chování, podpořit klienty v jejich normalitě. Personál také musí trénovat sebereflexi, aby problémové chování nedefinoval neobjektivně. Program vyzývá k zamyšlení nad etickými dilematy v rámci komunikace s tzv. problémovými klienty a učí pracovníky v podpůrné komunikaci a ve vhodném a etickém zvládání těchto situací. 
 

Cílové kompetence účastníků po absolvování kurzu:

Pozná a pochopí, kdo je problémový klient, v čem spočívá obtížnost komunikace s ním a jaké jsou nejvhodnější komunikační strategie s jednotlivými typy problémových klientů. Pochopí základní požadavky na mezilidskou komunikace a faktory ovlivňující úspěšnou komunikaci. Rozvine své komunikační kompetence a pozná, jak zefektivnit vlastní styl jednání s problémovými typy klientů. Naučí se být více empatický, rozvine schopnosti týmově řešit tyto situace, rozvíjet dobrou praxi. Dokáže s klienty komunikovat dle typu situací. 

Akreditace:  Akreditace_do.12.3.2023_Kom.s osob.s problém.chov._priloha_661322856_0_2018_166546.pdf (872979) 

Leták:  8h.akred.kurz_za7500Kč_Komunik. s osob. s PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM_od Vaculová.pdf (644,2 kB)

 

Název formuláře

Máte dotaz, zvažujete objednávku? Kontaktujte nás. Cena 8 hod. akreditovaného kurzu je 8.000 Kč / skupina 20 osob.