LIDSKÁ PRÁVA a podpora uplatňování vlastní vůle vs. střety zájmů a restriktivní opatření v sociálních službách - 8 hod. pro 20 osob:

Anotace:
 
Cílem kurzu je účastníkova orientace v lidských právech obecně, v uplatňování lidských práv uživatelů sociálních služeb, v principech ochrany práv klienta, základních principech transformace a to zejména v souvislosti s lidskými právy a důstojností. Stěžejní téma semináře je prevence a řešení střetů zájmů, podpora uživatele v uplatnění vlastní vůle, ochrana klienta před předsudky. Nosné téma je restriktivní opatření - omezování pohybu klientů v sociálních službách, práce s přiměřeným rizikem, právo na rozhodování. V rámci kurzu budou vyměněny příklady dobré a špatné praxe z oblasti běžné ochrany práv klientů v běžných provozech sociální služby, otázky přístup k důstojnosti.  podpora, motivace a proces zplnomocňování osoby využívající sociální služby.

Cílové kompetence:
 
Absolvent se bude orientovat v lidských právech a bude rozumět oblastem ochrany lidských práv v podmínkách sociální služby. Rozvine své schopnosti podpořit vlastní vůli uživatele, získá základní znalosti o ZPLNOMOCŇOVÁNÍ osoby, bude podporovat uživatele v ochraně svých práv. Bude se lépe orientovat ve střetech zájmů a jejich prevenci či řešení, bude seznámen s limity sociální služby ve vztahu k právu uživatele na přiměřené riziko a právu na rozhodování klienta vs. omezení klienta.  Porozumí problematice restrikcí i práci s institutem vážně míněného nesouhlasu. V rámci zplnomocňování a self-advokacy bude seznámen s pojmem transformace, detence a zákonných souvislostí.

 
 

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele