Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků MEDIACE - 8 hod. - pro 20 osob

Anotace: V kurzu bude rozebrána mediace jako nástroj smírné komunikace při řešení střetů zájmů mezi uživatelem sociální služby a jeho rodinou (opatrovníkem), např. v DOZP a při řešení konfliktů mezi uživateli různých služeb, vč. typologie konfliktu. Účastníci se dozví informace o typologii rodiny, kdy musíme respektovat vůli rodiny, kdy uživatele, jak řešit situace s více klienty (např. v SAS). Pomocí kazuistik s dobrou praxí se vydefinuje, kdo je klient, jaké jsou střety zájmů a možnosti prevence či řešení. Bude rozebrán žirafí jazyk, tedy techniky aktivního naslouchání jako základ mediace a na modelových situacích si účastníci vyzkouší roli mediátora při řešení různých zátěžových situacích v praxi.

Cílové kompetence: Absolvent kurzu získá vhled do MEDIACE, zjistí, jaké nástroje tato technika používá. Rozvine své dovednosti aktivního naslouchání a argumentace pro efektivnější komunikace na pracovišti. Osvojí si vědomosti o typologii rodin, o střetech zájmů, které vedou ke konfliktním situacím, bude lépe rozumět situacím, kdy je více klientů, bude lépe hájit potřeby svého uživatele. Pracovník v sociálních službách bude moci v době, kdy není ve službě nadřízený, nestranně podpořit uživatele v řešení nějakého sporu. Sociální pracovník více rozvine své schopnosti aktivního naslouchání a smírné komunikace při řešení zátěžových mezi klientem a jeho rodinou.