PŘÍPADOVÁ SOCIÁLNÍ PRÁCE v kontextu jednání se zájemcem o sociální službu - 8 hod.  pro 15 osob:

Anotace:
 
Vzdělávací program umožní sociálním pracovníkům zopakovat si postupy sociální práce s jednotlivcem – případové sociální práce. Uvědomí si, jak efektivně pracovat během jednotlivých fází případové práce. V praktických nácvicích bude trénovat rozlišení práce s klientem formou kontroly a pomoci. Zjistí, jak citlivě mapovat potřeby klienta s ohledem na princip normality. Procvičí, jak motivovat klienta k účasti na řešení své nepříznivé situace pomocí systemického rozhovoru.

Cílové kompetence:
 
Účastník rozvine nástroje potřebné pro case work, zdokonalí se v monitoringu nepříznivé sociální situace klienta. Uvědomí si svou profesní roli, díky které dokáže definovat kdo je držitel problému. Bude schopen vést na člověka orientovaný rozhovor a systemický rozhovor v rámci zjišťování potřeb a očekávání klienta od služby. Bude schopen rozlišit mezi pomocí a péčí a dle toho s klientem stanovit potřebnou míru podpory.

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele