Procedurální STANDARDY KVALITY sociálních služeb - 8 hod. pro 20 osob:

Anotace:
 
Seminář Procedurální standardy oživí účastníkům kurzu znalosti vztahující se ke všem standardům číslo 1. - 8. Důraz bude věnován tématům obsaženým ve standardu č. 2, tedy lidským právům a možnostem, jak je v sociálních službách co nejlépe uplatnit. Budou rozebrány střety zájmů, jak chránit uživatele před předsudky a negativním hodnocením. Každý standard bude rozebrán teoreticky a poté si ho účastníci budou zkoušet prakticky ve skupinách. Atd. dle potřeb účastníků.
 

Cílové kompetence:

Absolvent semináře si oživí vědomosti a rozšíří kompetence potřebné pro práci s uživateli sociálních služeb dle standardů kvality. Absolvent bude rozumět významu všech procedurálních standardů. V souvislosti se standardem č.1 bude chápat i širší souvislosti, např. jak odlišit práci s uživateli formou podpory, pomoci nebo péče. Díky oživení standardu č.2 bude absolvent více přemýšlet nad lidskými právy uživatele služeb, v rámci standardu č. 6 si bude proškolen v efektivním vedení dokumentace. Atd.
 
 
 
 
 

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele