Specifika komplexní práce s uživateli Domova se zvláštním režimem - 16 hod. - pro 25 osob

Anotace: Kurz je určen všem, kteří pracují nebo chtějí pracovat v Domově se zvláštním režimem (DZR). Účastníci získají vhled do možností komunikace a podpory osobám žijícím v Domově se zvláštním režimem. Budou rozebrány nejčastější diagnózy uživatelů služby DZR a pravidla poskytování služby dle vyhlášky 505/2006 Sb. Většina kurzu bude věnována práci s osobami s Alzheimerovou chorobou (ACH). Účastníci se seznámí se způsoby komunikace s cílovou skupinou a s doporučenou komplexní péči o ni. Zjistí jaká rizika se v podpoře a péči o osoby s ACH objevují a jak je zvládat. Budou rozebrány možnosti podpory a komunikace v jednotlivých fázích demence, možnosti aktivizace, jako je např. reminiscence a také možnosti práce dle terap.konceptů, které vychází z na člověka orientovaného přístupu, jako je validace a preterapie.

Cílové kompetence: Absolvent kurzu rozvine své vědomosti o komplexní podpoře osoby s Alzheimerovou chorobou. Bude mít přehled o nejčastějších diagnózách uživatelů v Domově se zvláštním režimem, osvojí si dovednosti empatické i slovní komunikace s těmito uživateli. Bude se orientovat v pravidlech podpory a nebo péče o uživatele s Alzheimerovou demencí, bude si vědom rizik plynoucích z práce s osobami s ACH a možností jak s tím pracovat. Seznámí se s možnostmi aktivizace, jako je např. podpora udržení soběstačnosti, dále reminiscence, aj. Získá základní vhled do možností práce s osobami s demencí dle terap.konceptů, vycházejících z na člověka orientovaného přístupu, jako je validace a preterapie.