VEDENÍ LIDÍ a moderní styly řízení nejen v sociálních službách - 16 hod. - pro 20 osob

Anotace: Kurz je určen nejen managerům-vedoucím pracovníkům, ale i sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří již vedou tým nebo se na to připravují, případně si potřebují zlepšit komunikační dovednosti a vztahy v týmu z důvodu zkvalitnění práce s klienty.    V kurzu se účastníci díky mnoha testům dozvědí, jaký je jejich styl vedení či řízení, jaké mají komunikační či motivační schopnosti. Vyzkouší si i týmové role a možnosti, jak se svými podřízenými pracovat. Poznají rozdíl v řízení a vedení, pochopí kdo je leader, znaky leadershipu a přínos tohoto vedení pro službu. Díky týmovým rolím dle Belbina a praktickým nácvikům, jak s jednotlivými pracovníky pracovat mohou zvyšovat efektivnost i spokojenost svého týmu. Spokojený a fungující tým má přesah i na spokojenost uživatele a tím zvyšování kvality služby.                                                                                                       
 
Cílové kompetence: Absolventi rozvinou své dovednosti SPOLUPRÁCE V TÝMU, v poradách, výměně informací napříč multidisciplinárním týmem, atd. Dále v leadershipu – ROZVINOU PŘEDEVŠÍM DOVEDNOSTI PRO MOTIVACI A PRÁCI S INDIVIDUALITAMI SVÝCH KOLEGŮ V TÝMU. Absolvent semináře bude chápat, že efektivní vedení podřízených ale i spolupráce s kolegy spočívá ve schopnosti pružně přizpůsobovat styly vedení konkrétní situaci a nedržet se jednoho modelu vedení. Absolvent kurzu – vedoucí pracovník bude schopen své podřízené správně motivovat a efektivně je vést tak, aby se ochotně podíleli na efektivnosti procesů a zvyšování kvality v sociální organizaci. Absolvent kurzu – pracovník v sociálních službách - koordinátor týmu bude chápat, že jeho osobní angažovanost může ovlivnit, jakým směrem se bude sociální zařízení i jeho tým ubírat. VŠICHNI TAKÉ ZKVALITNĚNÍM KOMUNIKACE A TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE posunou službu vpřed ke zvýšení kvality služby a spokojenosti klientů.