VLIV EMOCÍ NA KOMUNIKACI - aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace - 8 hod. akreditovaný kurz:

Anotace:
 
Vzdělávací program provede účastníky efektivní a neefektivní komunikací, komunikačními potřebami a emocemi, které mohou být v komunikaci zátěží. Bude plný informací, které budou sloužit jako základ pro navazující - rozšiřující seminář. V základním přehledu se účastníci se dozví o psychologii osobnosti a emocí, udělají si test emoční IQ, test osobnosti dle Eysencka a test rolí (R,D,D) dle transakční analýzy. Seznámí se s transakční analýzou a asertivitou. Dozví se, jak pasivita, manipulace nebo agrese či role rodičovské nebo dětské mohou devalvovat komunikaci. Dozví se mnoho dalších komunikačních nešvarů. Pomocí videí a cvičení sebereflexe si uvědomí vlastní emoce v komunikaci a jejich vliv, seznámí se s ego obrannými mechanismy. V posledním bloku semináře se dozví o pravidlech efektivní komunikace, asertivitě a komunikaci zaměřené na člověka, proběhne nácvik empatie a aktivního naslouchání. Všechny techniky budou podrobně rozebrány a procvičeny v navazujícím semináři. 
 
Cílové kompetence účastníků po absolvování kurzu:
 
Účastník bude mít přehled o emocích, ego obranných mechanismech, osobnostních charakteristikách a dalších faktorech, které mají vliv na efektivní-úspěšnou či neúspěšnou-nevhodnou komunikaci. Zjistí, že sebereflexe vlastní komunikace v jeho osobním životě a především v praxi sociálních služeb je významná pro empatickou a etickou komunikaci s kolegy a klienty. Bude znát prvky nevhodné komunikace a pravidla na člověka zaměřené komunikace vyznačující se empatií, kongruencí, akceptací a aktivním nasloucháním. Bude teoreticky připraven na navazující seminář, v kterém si poznatky rozvine a více prakticky osvojí.
 
 
 

Název formuláře

Máte dotaz, zvažujete objednávku? Kkontaktujte nás. Cena 8 hod. akreditovaného kurzu je 8.000 Kč / skupina 20 osob.

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele