Základy kognitivní rehabilitace a aktivizace - 8 hod. akreditovaný kurz.

Anotace:
Cílem akreditovaného kurzu je seznámit účastníky s procesem kognitivní rehabilitace a aktivizace u uživatelů seniorů, mentálně nebo kognitivně znevýhodněných uživatelů a u osob s kombinovaným postižením. Úvodem programu budou posluchači seznámeni s významem aktivizace, s jejími principy a druhy. Budou probrány techniky a terapie, z kterých aktivizace vychází se zaměřením na ergoterapii, arteterapii, reminiscenci, smyslovou aktivizaci, montegeragogiku a kognitivní rehabilitaci. Účastníci budou mít možnost poznat rozdíly mezi tréninkem paměti a kognitivní stimulace/rehabilitace. Vyzkouší si PRAKTICKY přípravu skupinové aktivity, buď kognitivní rehabilitaci pro osoby s demencí nebo aktivitu vhodnou k věku a zájmu seniorů.
 
Cílové kompetence účastníků po absolvování kurzu:

Cílem aktivizačního kurzu je seznámit účastníky s procesem aktivizace u jednotlivých klientů, ať u seniorů, osob s demencí nebo u osob s handicapem v oblasti mentálního nebo duševního zdraví. Účastníci kurzu se budou orientovat v nabízení a plánování aktivizací somatických, mentálních nebo kombinovaných, a to s ohledem na potřeby klienta. V rámci praktické části budou účastníci umět připravit pro uživatele aktivity s prvky kognitivní rehabilitace a vybrat vhodný aktivizační prvek/předmět dle věku/zájmu/potřeb klienta.   

AKREDITACE kurzu:

AKREDITACE_do 10-22_Aktivizace a KOGNITIVNÍ REHABILITACE_8 hod.kurz.pdf (872268)

Leták ke kurzu - akční cena v roce 2018 - pro 20 osob za 6500 Kč.

8 hod. akred.kurz za 6500 Kč_KOGNITIVNÍ rehabilitace a AKTIVIZACE_od Vaculová.pdf (576,2 kB)

 

Název formuláře

Máte dotaz, zvažujete objednávku? Kontaktujte nás. Cena 8 hod. akreditovaného kurzu je 8.000 Kč / skupina 20 osob.