Základy kognitivní rehabilitace a aktivizace - 8 hod. akreditovaný kurz:

Anotace:
 
Cílem akreditovaného kurzu je seznámit účastníky s procesem kognitivní rehabilitace a aktivizace u uživatelů seniorů, mentálně nebo kognitivně znevýhodněných uživatelů a u osob s kombinovaným postižením. Úvodem programu budou posluchači seznámeni s významem aktivizace, s jejími principy a druhy. Budou probrány techniky a terapie, z kterých aktivizace vychází se zaměřením na ergoterapii, arteterapii, reminiscenci, smyslovou aktivizaci, montegeragogiku a kognitivní rehabilitaci. Účastníci budou mít možnost poznat rozdíly mezi tréninkem paměti a kognitivní stimulace/rehabilitace. Vyzkouší si PRAKTICKY přípravu skupinové aktivity, buď kognitivní rehabilitaci pro osoby s demencí nebo aktivitu vhodnou k věku a zájmu seniorů.
 
Cílové kompetence účastníků po absolvování kurzu:
 

Cílem aktivizačního kurzu je seznámit účastníky s procesem aktivizace u jednotlivých klientů, ať u seniorů, osob s demencí nebo u osob s handicapem v oblasti mentálního nebo duševního zdraví. Účastníci kurzu se budou orientovat v nabízení a plánování aktivizací somatických, mentálních nebo kombinovaných, a to s ohledem na potřeby klienta. V rámci praktické části budou účastníci umět připravit pro uživatele aktivity s prvky kognitivní rehabilitace a vybrat vhodný aktivizační prvek/předmět dle věku/zájmu/potřeb klienta.   

AKREDITACE kurzu: www.mezioborove-vzdelavani.cz/akreditace-vzdelavaci-instituce-a-vzdelavaciho-programu/

Leták ke kurzuwww.mezioborove-vzdelavani.cz/letaky-kurzy-na-klic/

 

Název formuláře

Máte dotaz, zvažujete objednávku? Kontaktujte nás. Cena 8 hod. akreditovaného kurzu je 8.000 Kč / skupina 20 osob.

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele