Efektivní komunikace - 8 h. kurz

Anotace:

Vzdělávací kurz provede účastníky pravidly vhodné slovní i mimoslovní komunikace. Představí rozdíly v kontrolním - direktivním a nedirektivním - podpůrném rozhovoru. Popíše pravidla rozhovoru, bariéry v komunikaci, čeho se vyvarovat a slova vhodná k nahrazení. Při slovní komunikaci bude čas věnován pravidlům efektivní - nehodnotící komunikace, na člověka orientované komunikace, nenásilné komunikace, mediační - smírné komunikace a na řešení orientované komunikace. V rámci neverbální komunikace bude věnován čas nácviku empatické reflexe, aj. pro zjišťování potřeb nekomunikujících, ale i komunikujících lidí, kteří jsou např. v odporu. Budou procvičeny techniky empatického - nenásilného rozhovoru, aktivního naslouchání a žirafího jazyka (vhodného při mediaci a zvládání konfliktů) zpětné vazby a 8+1 otázek ze systemické - na řešení orientované komunikace. Kurz pomůže účastníkům si uvědomit, že nehodnotící komunikace pomáhá efektivněji zjistit (i skrytou) zakázku klienta i lépe najít kroky k řešení nepříznivé sociální situace klienta a také podporuje vznik dobrého profesního vztahu. 

Cílové kompetence:
Absolvent vzdělávacího programu se seznámí se základními komunikačními přístupy a strategiemi, naučí se rozpoznávat direktivní a podpůrnou komunikaci, která je pro klienta přínosnější. Absolvent získá informace o pravidlech rozhovoru, bude se lépe orientovat v pravidlech slovní a mimoslovní komunikace. Bude umět řešit i konfliktní situace díky žirafímu jazyku, což je upravené aktivní naslouchání pro smírnou - mediační komunikaci při řešení a předcházení konfliktům. Díky nácvikům neverbální komunikace bude umět lépe zjistit potřeby klienta. V rámci slovní komunikace se bude orientovat v komunikačních bariérách s uživatelem sociálních služeb a v možnostech, jak tyto bariéry překonat. Rozšíří svoje schopnosti komunikace o efektivní slovní projev, který zahrnuje umění zpětné vazby, techniky na člověka orientovaného přístupu a aktivního naslouchání a na řešení orientovanou komunikaci, která dokáže zlepšit důvěru klienta v pracovníka v rámci řešení jeho potřeb.
 
 

 

POSLEDNÍ VOLNÝ TERMÍN AKREDITOVANÉHO 8 HOD. KURZU - REALIZOVANÉHO ONLINE FORMOU WEBINÁŘE:

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE nejen v sociálních službách, 8 hod. (A2020/1058-SP/PC/VP), pro max. 20 osob.

  • 15. 12. 2020, od 8:30 - 15 hod.
Odkaz pro připojení se do kurzu:
 
Přihlášky pouze e-mailem: vaculova.marketa@seznam.cz
 

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele