Efektivní komunikace - 8 h. kurz

8 hod. akreditovaný kurz - realizovaný prezenčně nebo online.
 
Úvod do EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE nejen v sociálních službách, (A2020/1058-SP/PC/VP), 8 hod. / pro max. 20 osob
 
Termíny ONLINE webinářů (přihlášky e-mailem:  mezioborovevzdelavani@gmail.com  ): 
 
  • 1. 2. 2021
  • 18. 2. 2021
  • 17. 3. 2021

Cena 1200 Kč / osoba, osvoboz. od Dph.

Vždy od 8:30 hod. - LINK pro připojení ke kurzu:  mezioborove-vzdelavani-marketa-vaculova.whereby.com/mezioborové-vzdělávání-různé-kurzy

Anotace:

Vzdělávací kurz provede účastníky pravidly vhodné slovní i mimoslovní komunikace. Představí rozdíly v kontrolním - direktivním a nedirektivním - podpůrném rozhovoru. Popíše pravidla rozhovoru, bariéry v komunikaci, čeho se vyvarovat a slova vhodná k nahrazení. Při slovní komunikaci bude čas věnován pravidlům efektivní - nehodnotící komunikace, na člověka orientované komunikace, nenásilné komunikace, mediační - smírné komunikace a na řešení orientované komunikace. V rámci neverbální komunikace bude věnován čas nácviku empatické reflexe, aj. pro zjišťování potřeb nekomunikujících, ale i komunikujících lidí, kteří jsou např. v odporu. Budou procvičeny techniky empatického - nenásilného rozhovoru, aktivního naslouchání a žirafího jazyka (vhodného při mediaci a zvládání konfliktů) zpětné vazby a 8+1 otázek ze systemické - na řešení orientované komunikace. Kurz pomůže účastníkům si uvědomit, že nehodnotící komunikace pomáhá efektivněji zjistit (i skrytou) zakázku klienta i lépe najít kroky k řešení nepříznivé sociální situace klienta a také podporuje vznik dobrého profesního vztahu. 

Cílové kompetence:
Absolvent vzdělávacího programu se seznámí se základními komunikačními přístupy a strategiemi, naučí se rozpoznávat direktivní a podpůrnou komunikaci, která je pro klienta přínosnější. Absolvent získá informace o pravidlech rozhovoru, bude se lépe orientovat v pravidlech slovní a mimoslovní komunikace. Bude umět řešit i konfliktní situace díky žirafímu jazyku, což je upravené aktivní naslouchání pro smírnou - mediační komunikaci při řešení a předcházení konfliktům. Díky nácvikům neverbální komunikace bude umět lépe zjistit potřeby klienta. V rámci slovní komunikace se bude orientovat v komunikačních bariérách s uživatelem sociálních služeb a v možnostech, jak tyto bariéry překonat. Rozšíří svoje schopnosti komunikace o efektivní slovní projev, který zahrnuje umění zpětné vazby, techniky na člověka orientovaného přístupu a aktivního naslouchání a na řešení orientovanou komunikaci, která dokáže zlepšit důvěru klienta v pracovníka v rámci řešení jeho potřeb.
 
 

 

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele