- stránky jsou v rekonstrukci, na podzim roku 2020 připravujeme nový web -
 

Katalog s kurzy (včetně popisu obsahu, anotace a cílových kompetencí), včetně ceníku, najdete na dalším webu:

www.supervizevaculova.cz/katalog-kurzu-a-cenik-mezioborove-vzdelavani/

 

KALENDÁŘ vzdělávacích akcí a místo konání:

MÍSTO KONÁNÍ otevřených kurzů (8 a 16 hod. i kvalifikačních):
Domově s pečovatelskou službou Astra,
Domov s pečovatelskou službou Astra, 
ul. Ivana Sekaniny 1812/16, Ostrava - Poruba 708 00.
 
Konkrétní informace k jednotlivým kurzům, viz. záložka 8 hod. akreditované kurzy. 
Cena za osobu 500 Kč, pokud bude v kurzu 15 a více osob. Pokud bude v kurzu méně osob, bude cena navýšena. Při 8 - 14 osobách v kurzu bude cena 900 Kč.   Při 7 - 4 osobách bude cena kurzu 1600 Kč / osoba.  Faktury budou poslány po uzavření přihlášek, nejméně 7 dní před začátkem kurzu.
Kurzy na klíč lze objednat za cenu 7.500 - 8.500 Kč pro 20-30 osob, přímo do Vašeho pracoviště (sociální služby).
Objednávejte a přihlašujte se, viz. záložka Přihláška na kurzy.
 
KALENDÁŘ KURZŮ:
 
  • 28. 6. - 7. 9. 2019 = 184 hod. kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách  (dny výuky: pátky + soboty + 1 x neděle: 28.6., 29.6., 19.7., 20.7., 21.7., 9.8., 10.8., 30.8., 31.8., 7.9. 2019)
  • 4. 7. 2019 = 8 hod. kurz KOMUNIKACE S OSOBAMI S PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM
  • 8. 7. 2019 = 8 hod. kurz Kognitivní rehabilitace a aktivizace
  • 18. 7. 2019 = 8 hod. kurz EMOCE V KOMUNIKACI aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace
  • 25. 7. 2019 = 8 hod. kurz Etická a NA ČLOVĚKA ORIENTOVANÁ KOMUNIKACE s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví
  • 7. 8. 2019 = 8 hod. kurz Etická a NA ČLOVĚKA ORIENTOVANÁ KOMUNIKACE s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví
  • 14. 8. 2019 = 8 hod. kurz KOMUNIKACE S OSOBAMI S PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM
  • 27. 8. 2019 = 8 hod. kurz Kognitivní rehabilitace a aktivizace
  • 4. 9. 2019 = 8 hod. kurz EMOCE V KOMUNIKACI aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace