Kurzy:

- stránky jsou v rekonstrukci, na podzim roku 2020 připravujeme nový web -
 
 

Katalog s kurzy (včetně popisu obsahu, anotace a cílových kompetencí), včetně ceníku, najdete na dalším webu:

www.supervizevaculova.cz/katalog-kurzu-a-cenik-mezioborove-vzdelavani/

 
 

Katalog kurzů:  MEZIOBOR.VZDĚLÁVÁNÍ_M.Vaculová_KATALOG akredit.KURZŮ_za 7.500 Kč.pdf (318400)

A) Odborné semináře - délka 6 hod., 8 hod., 12 hod., 16 hod. 

Akreditace MPSV - viz. předchozí záložka: 8 hod. akredit. kurzy: www.mezioborove-vzdelavani.cz/a8-hod-akreditovane-kurzy/

B) Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - 184 hod. 

(z toho 120 hod. teorie a 64 hod. odborné praxe v sociálním zařízení). 

Akreditace MPSV.  Více viz.: www.mezioborove-vzdelavani.cz/news/od-28-6-2019-novy-beh-kvalifikacniho-kurzu-pro-pracovniky-v-socialnich-sluzbach-s-ukoncenim-7-9-2019/

C) Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - 152 hod. 

(z toho 80 hod. teorie a 72 hod. odborné praxe v sociálním zařízení). 
Akreditace MPSV - připravujeme od října 2019.