KURZY: akreditované 8 -16 hod. (od 7.500 Kč / skupina 15 - 30 osob) a kvalifikační (6000 Kč / 1 osoba)

- stránky jsou v rekonstrukci, na podzim roku 2020 připravujeme nový web -
 

Katalog s kurzy (včetně popisu obsahu, anotace a cílových kompetencí), včetně ceníku, najdete na dalším webu:

www.supervizevaculova.cz/katalog-kurzu-a-cenik-mezioborove-vzdelavani/
 
 
KATALOG KURZŮ A CENY:  
 
 
 

Seznam nových akreditací od 07/2019:

 

ASERTIVITA v sociálních službách …. 8 hod.

Asertivita_7.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (251373)

(akreditace č. A2019/0832-SP/PC/VP) …. Pro 20 osob

akredit.ASERTIVITA v sociálních službách.priloha_688797678_0_2019_74780.pdf (861631)

PŘÍPADOVÁ SOCIÁLNÍ PRÁCE v kontextu jednání se zájemcem o sociální službu ….. 8 hod.

Case work pro SP_7.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (453180)

(akreditace č. A2019/0833-SP/VP) ….. Pro 15 osob

akredit.PŘÍPADOVÁ SOCIÁLNÍ PRÁCE v kontextu jednání se zájemcem o sociální službu.priloha_688797674_0_2019_71170.pdf (864211)

LIDSKÁ PRÁVA a podpora uplatňování vlastní vůle vs. střety zájmů a restriktivní opatření v sociálních službách …… 8 hod.

Lidská práva_vlastní vůle_7.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (412217)

(akreditace č. A2019/0829-SP/PC/VP) ….. Pro 20 osob

akredit.LIDSKÁ PRÁVA a podpora uplatňování vlastní vůle vs. střety zájmů a restriktivní opatření v sociálních službách.priloha_688795953_0_2019_73277.pdf (865233)

Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků MEDIACE …. 8 hod.

MEDIACE v kom.s rodin.kl._7.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (420431)

(akreditace č. A2019/0826-SP/PC/VP) …. Pro 20 osob

akredit.Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků mediace.priloha_688797679_0_2019_74753.pdf (864356)

Procedurální STANDARDY KVALITY sociálních služeb ….. 8 hod.

Procedurální.SQSS_7.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (371948)

(akreditace č. A2019/0831-SP/PC) …. Pro 20 osob

akredit.Procedurální STANDARDY KVALITY sociálních služeb.priloha_688795951_0_2019_73108.pdf (861794)

Specifika komplexní práce s uživateli Domova se zvláštním režimem …. 16 hod.

Specifika.práce.vDZR_16hod._pro25osob_za 14.000Kč_leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (404607)

(akreditace č. A2019/0827-SP/PC) ….. Pro 25 osob

akredit.Specifika komplexní práce s uživateli Domova se zvláštním režimem.priloha_688795955_0_2019_74770.pdf (862315)

VEDENÍ LIDÍ a moderní styly řízení nejen v sociálních službách ….. 16 hod.

Týmová spolupráce_16hod._pro20osob_za 14.000Kč_leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (403804)

(akreditace č. A2019/0828-SP/PC/VP) …… Pro 20 osob

akredit.VEDENÍ LIDÍ a moderní styly řízení nejen v sociálních službách.priloha_688795952_0_2019_74775.pdf (862221)

 

Seznam akreditací od 11/2018:

Komunikace s osobami s problémovým chováním  ….. 8 hod.

8h.akred.kurz_za7500Kč_Komunik. s osob. s PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM_od Vaculová.pdf (659951)

(A2019/0353-SP/PC) ….. 25 osob

Akreditace_do.12.3.2023_Kom.s osob.s problém.chov._priloha_661322856_0_2018_166546.pdf (872979)

Základy kognitivní rehabilitace a aktivizace …. 8 hod.

8h.akred.kurz_za7500Kč_KOGNITIVNÍ rehabilitace a AKTIVIZACE_od Vaculová.pdf (589729)

(A2018/0611-SP/PC) …. 25 osob

AKREDITACE_do4.11.22_Aktivizace a KOGNITIVNÍ REHABILITACE_8 hod.kurz.pdf (872268)

VLIV EMOCÍ NA KOMUNIKACI - aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace ….. 8 hod.

8h.akred.kurz_za7500Kč_Vliv EMOCÍ na komunikaci_od Vaculová.pdf (558498)

(A2018/0713-SP/PC/VP)  ….. 20 osob

Akreditace_VLIV EMOCÍ NA KOMUNIKACI_do4.11.2022.pdf (874535)

Etická a na člověka orientovaná komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví ….. 8 hod.

8h.akred.kurz_za7500Kč_Etic.aPCAkomunik.s lidmi s MR a duš.handic._od Vaculová.pdf (654983)

(A2018/0718-SP/PC/VP) ….. 30 osob

Akreditace_do4.11.2022_Etická a na člověka orientovaná komunikace.pdf (873035)

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY s komunikujícími i nekomunikujícími uživateli S PRAKTICKÝMI NÁCVIKY  ….. 8 hod.

8h.akred.kurz_za7500Kč_INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ prakticky_od Vaculová.pdf (585532)

(A2018/0612-SP/PC/VP) …. 25 osob

Akreditace_do4.11.2022_INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY s komunikujícími i nekomunikujícími uživateli S PRAKTICKÝMI NÁCVIKY.pdf (875322)

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách …… 184 hod. (z toho 120 hod. teorie a 64 hod. praxe)

Kurz PSS 184 h._za výhodnou cenu 6000_Mezioborové vzdělávání_Vaculová.pdf (220705)

(A2019/0263-PK) ….. 30 osob

Akreditace_do.13.3.2023_PSS-kurz.priloha_660340031_0_MPSV-2018_164207-224_3 (1).pdf (882818)

PŘIHLÁŠKY na email: mezioborovevzdelavani@gmail.com ; nebo ZDE: www.mezioborove-vzdelavani.cz/prihlaseni-na-kurzy-zavazna-prihlaska/

 

1)      Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - 184 hod.  

Akreditace MPSV. (z toho 120 hod. teorie a 64 hod. odborné praxe v sociálním zařízení).

DNY VÝUKY OD 28. 6. DO 7. 9. 2019 - MÍSTO VÝUKY A CENA: Dny výuky PSS kurzu přes léto 2019.pdf (318,5 kB)

Akreditace_do.13.3.2023_PSS-kurz.priloha_660340031_0_MPSV-2018_164207-224_3 (1).pdf (862,1 kB) 

2)      Odborné semináře - délka 6 hod., 8 hod., 12 hod., 16 hod.  Akreditace MPSV.

Např. - viz. výše nebo připravované .........:

- Reminiscence a její uplatnění v sociálních zařízeních

- Průřez specifickými diagnózami uživatelů DOZP (Domovy pro osoby se zdravotním postižením /dříve ÚSP/)

Nebo:

- Jakékoliv TÉMA na Vaše  PŘÁNÍ (necháme ho zAKREDITOVAT na MPSV a přivezeme Vám ho do zařízení) 

CENY ZDE:

1) Cena akreditovaného KVALIFIKAČNÍHO KURZU v délce 184 hodin., realizovaného v objednávající organizaci nebo v učebně v Ostravě-Porubě.

NOVÁ CENA OD ŘÍJNA/LISTOPADU 2018 .... 6.500 KČ.

A.1.)  5 500 Kč / 1 osoba = při naplnění skupiny 16 - 20 osob (větší počet jak 20 osob není možný).

(za celý kurz, včetně pracovních materiálů a zajištění odborné praxe)

B.1.)  8 000 Kč / 1 osoba = při naplnění skupiny 11 - 15 osob.

(za celý kurz, včetně pracovních materiálů a zajištění odborné praxe)

C.1.)  11 000 Kč / 1 osoba = při naplnění skupiny 6 - 10 osob.

(za celý kurz, včetně pracovních materiálů a zajištění odborné praxe)

D.1.)  15 000 Kč / 1 osoba = při naplnění skupiny 5-ti a 4-mi osobami (menší počet jak 4 osoby není možný).

(za celý kurz, včetně pracovních materiálů a zajištění odborné praxe)

2) Cena akreditovaných SEMINÁŘŮ - ODBORNÝCH KURZŮ v délce 8 hodin, realizovaných v objednávající organizaci.

A.2.)  8.000 Kč / školící den + náklady na cestovné (cena platí pro skupinu 1 - 15 osob).

V ceně jsou materiály pro účastníky.

B.2.)  10.000 Kč / školící den + náklady na cestovné (cena platí pro skupinu 16 - 30 osob).

V ceně jsou materiály pro účastníky.

Akreditované 6-8 hod. KURZY  REALIZUJEME  PŘÍMO  V  OBJEDNÁVAJÍCÍ  ORGANIZACI  nebo po domluvě v pronajatém salónku ve městě kde sídlí objednávající organizace (při nákladech za pronájem se cena navyšuje).

Kvalifikační kurz realizujeme v jakémkoliv místě - dle domluvy s účastníky.

DOTAZY, OBJEDNÁVKY A PŘIHLÁŠKY směřujte na:

vaculova.marketa@seznam.cz ; mezioborovevzdelavani@gmail.com ; nebo na: www.mezioborove-vzdelavani.cz/prihlaseni-na-kurzy-zavazna-prihlaska/