Akreditované 8 hod. kurzy ... NOVINKY od listopadu 2018

Od poloviny listopadu uvádíme nové 8 hod. kurzy pro PSS + SP,  za zaváděcí cenu 7.500 Kč / skupina 20 osob:

Etická a na člověka orientovaná komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví.
VLIV EMOCÍ NA KOMUNIKACI - aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace.
Komunikace s osobami s problémovým chováním.
Základy kognitivní rehabilitace a aktivizace.
INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY s komunikujícími i nekomunikujícími uživateli S PRAKTICKÝMI NÁCVIKY