NOVĚ akredit. KURZY od září 2019 - 8 a 16 hod. kurzy za 7.500 Kč / skupina 20 osob:

 
Seznamy - akreditace, letáky:
 

ASERTIVITA v sociálních službách …. 8 hod., (akreditace č. A2019/0832-SP/PC/VP) …. Pro 20 osob

akredit.ASERTIVITA v sociálních službách.priloha_688797678_0_2019_74780.pdf (861631)

Asertivita_7.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (251373)

PŘÍPADOVÁ SOCIÁLNÍ PRÁCE v kontextu jednání se zájemcem o sociální službu ….. 8 hod., (akreditace č. A2019/0833-SP/VP) ….. Pro 15 osob

akredit.PŘÍPADOVÁ SOCIÁLNÍ PRÁCE v kontextu jednání se zájemcem o sociální službu.priloha_688797674_0_2019_71170.pdf (864211)

Case work pro SP_7.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (453180)

LIDSKÁ PRÁVA a podpora uplatňování vlastní vůle vs. střety zájmů a restriktivní opatření v sociálních službách …… 8 hod., (akreditace č. A2019/0829-SP/PC/VP) ….. Pro 20 osob

akredit.LIDSKÁ PRÁVA a podpora uplatňování vlastní vůle vs. střety zájmů a restriktivní opatření v sociálních službách.priloha_688795953_0_2019_73277.pdf (865233)

Lidská práva_vlastní vůle_7.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (412217)

Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků MEDIACE …. 8 hod., (akreditace č. A2019/0826-SP/PC/VP) …. Pro 20 osob

akredit.Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků mediace.priloha_688797679_0_2019_74753.pdf (864356)

MEDIACE v kom.s rodin.kl._7.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (420431)

Procedurální STANDARDY KVALITY sociálních služeb ….. 8 hod., (akreditace č. A2019/0831-SP/PC) …. Pro 20 osob

akredit.Procedurální STANDARDY KVALITY sociálních služeb.priloha_688795951_0_2019_73108.pdf (861794)

Procedurální.SQSS_7.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (371948)

Specifika komplexní práce s uživateli Domova se zvláštním režimem …. 16 hod., (akreditace č. A2019/0827-SP/PC) ….. Pro 25 osob

akredit.Specifika komplexní práce s uživateli Domova se zvláštním režimem.priloha_688795955_0_2019_74770.pdf (862315)

Specifika.práce.vDZR_16hod._pro25osob_za 14.000Kč_leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (404607)

VEDENÍ LIDÍ a moderní styly řízení nejen v sociálních službách ….. 16 hod., (akreditace č. A2019/0828-SP/PC/VP) …… Pro 20 osob

akredit.VEDENÍ LIDÍ a moderní styly řízení nejen v sociálních službách.priloha_688795952_0_2019_74775.pdf (862221)

Týmová spolupráce_16hod._pro20osob_za 14.000Kč_leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (403804)

Dotazy + PŘIHLÁŠKY na email ( mezioborovevzdelavani@gmail.com ; vaculova.marketa@seznam.cz ; )