Aktuální PSS kurzy:

Aktuální kurz:
 
V pátek dne 28. 6. 2019 v 10 hodin započne další běh 184 hodinového kvalifikačního kurzu pro PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Ukončení bude dne 7. 9. 2019 kdy absolventi obdrží celoživotně platný certifikát o kvalifikaci pracov. v soc. služ. 
Kurz je prázdninový, přesto účastníky nezatíží, protože se účastníci sejdou od 28. 6. do 7.9. celkem jen 10 x. Dny výuky budou pátek + sobota, v jednom případě i neděle. 
Výuka bude od 8 do 18 hod., tedy 10 hodin denně a to ve dnech 28.6., 29.6., 19.7., 20.7., 21.7., 9.8., 10.9., 30.8., 31.8., 7.9. 2019.  
Cena za 184 hodinový kurz je v rámci prázdninové akce 6 500 Kč.