LETÁKY - ke kurzům na klíč:

Všechny kurzy nabízíme jak v otevřených kurzech, tak i "na klíč" přímo v organizacích.
 
Zde jsou LETÁČKY s anotací, cílovými kompetencemi a OBSAHY jednotlivých kurzů. 
Tyto letáčky si můžete stáhnout nebo Vám je zašleme e-mailem, pokud plánujete školení pro Vaši organizaci.
 
8 hod. kurzy - letáky:
 
 1. VLIV EMOCÍ NA KOMUNIKACI - aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace – 8 hod., pro max. 20 osob; 8h.akred.kurz_za8500Kč_Vliv EMOCÍ na komunikaci_od Vaculová.pdf (614366)
 2. ASERTIVITA v sociálních službách – 8 hod., pro max. 20 osob; Asertivita_8.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (263535)
 3. Etická a NA ČLOVĚKA ORIENTOVANÁ KOMUNIKACE s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví – 8 hod., pro max. 30 osob; 8h.akred.kurz_za8500Kč_Etic.aPCAkomunik.s lidmi s MR a duš.handic._od Vaculová.pdf (712283)
 4. Komunikace s osobami s problémovým chováním – 8 hod., pro max. 25 osob; 8h.akred.kurz_za8500Kč_Komunik. s osob. s PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM_od Vaculová.pdf (717994)
 5. Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků MEDIACE – 8 hod. pro max. 20 osob; MEDIACE v kom.s rodin.kl._8.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (414572)
 6. LIDSKÁ PRÁVA a podpora uplatňování vlastní vůle vs. střety zájmů a restriktivní opatření v sociálních službách – 8 hod., pro max. 20 osob; Lidská práva_vlastní vůle_8.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (416705)
 7. PŘÍPADOVÁ sociální práce v kontextu jednání se zájemcem o sociální službu – 8 hod., pro max. 15 osob; Case work pro SP_8.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (411057)
 8. Procedurální STANDARDY KVALITY sociálních služeb – 8 hod., pro max. 20 osob; Procedurální.SQSS_8.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (419770)
 9. INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ průběhu sociální služby s komunikujícími i nekomunikujícími uživateli S PRAKTICKÝMI NÁCVIKY – 8 hod., pro max. 25 osob; 8h.akred.kurz_za8500Kč_INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ prakticky_od Vaculová.pdf (643534)
 10. Základy kognitivní rehabilitace a aktivizace – 8 hod., pro max. 25 osob; 8h.akred.kurz_za8500Kč_KOGNITIVNÍ rehabilitace a AKTIVIZACE_od Vaculová.pdf (645997)
 
16 hod. kurzy - letáky:
 
 1. TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE, vedení lidí a moderní styly řízení nejen v sociálních službách –16 hod., pro max. 20 osob; Týmová spolupráce_16hod._pro20osob_za 16.500Kč_leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (406620)
 2. Specifika komplexní práce s uživateli Domova se zvláštním režimem (a psychiatrické minimum) – 16 hod., pro max. 25 osob; Psychiatric.minim.-specifika.práce.vDZR_16hod._pro25osob_za 16.500Kč_leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (421045)

 

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele