Akreditace

Od 2019 nově akreditován 184 hod. kvalifikační PSS kurz:
 
OBSAH 150-ti hodinového kvalifikačního kurzu zahrnuje témata definovaná MPSV (ministerstvem práce a sociálních věcí).
Mezi probíraná témata patří např. komunikační dovednosti, etika, základy péče o nemocné, základy hygieny, aktivizační techniky, atd.
Podrobný OBSAH viz. materiál v pdf. níže ke stažení.
 
Akreditace vzdělávacího programu - 150-ti hod. KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH:
Akreditace VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Mgr. Markéta Vaculová: