AKTUÁLNÍ kvalifikační kurzy PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

- stránky jsou v rekonstrukci, na rok 2020 připravujeme nový web -

Kurz PSS 184 h._za výhodnou cenu 6000_Mezioborové vzdělávání_Vaculová.pdf (220705)

MEZIOBOR.VZDĚLÁVÁNÍ_M.Vaculová_KATALOG akredit.KURZŮ_za 7.500 Kč.pdf (318400)

OD 28. 6. 2019 do 7. 9. 2019 BUDE PROBÍHAT 184 hod. KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH.

V pátek dne 28. 6. 2019 v 10 hodin započne další běh 184 hodinového kvalifikačního kurzu pro PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Ukončení bude dne 7. 9. 2019 kdy absolventi obdrží celoživotně platný certifikát o kvalifikaci pracov. v soc. služ. Kurz je prázdninový, přesto účastníky nezatíží, protože se účastníci sejdou od 28. 6. do 7.9. celkem jen 10 x. Dny výuky budou pátek + sobota, v jednom případě i neděle. Výuka bude od 8 do 18 hod., tedy 10 hodin denně a to ve dnech 28.6., 29.6., 19.7., 20.7., 21.7., 9.8., 10.9., 30.8., 31.8., 7.9. 2019.  Cena za 184 hodinový kurz je v rámci prázdninové akce 6 500 Kč.

Více, viz. Dny výuky PSS kurzu přes léto 2019.pdf (318,5 kB)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ReKVALIFIKAČNÍ kurz PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (pečovatel/ka).

Ostrava, 16.6. - 22.7. 2016 v učebně na adrese: Ivana Sekaniny 1806/3, Ostrava-Poruba 70800.

Přesný harmonogram dní teoretické výuky (15 dní á 8 hodin denně = 120 hod. teorie):

16. - 18.6. ; 25. - 29.6. ; 4. - 6.7. ; 8. - 10.7. ; 21.7.  Toto je 15 dní teorie po 8 hod. Tedy celkem 120 hod. teorie.

Závěrečné ZKOUŠKY (písemné i ústní) budou dne 22.7.

Mezitím ve volných dnech musí frekventanti kurzu odchodit 30 hod. praxe v zařízení poskytujících sociální služby (ideálně Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením, aj.).

Po úspěšném odchození kurzu (povoleno 20 % absence, nutná 80% účast v teorii, na praxi nepovolena žádná absence) a po absolvování závěrečných zkoušek obdrží úspěšní absolventi osvědčení o vykonání akreditovaného kvalifikačního kurzu "Pracovník v sociálních službách" s celoživotní platností.

Rozvrh_kurz PSS.pdf (134825)