Nové kurzy od září 2019

03.06.2019 17:54

Připravované kurzy od července / září 2019:

8 hod. kurzy: 

- Procedurální standardy kvality sociálních služeb; 

- PŘÍPADOVÁ SOCIÁLNÍ PRÁCE v kontextu jednání se zájemcem o sociální službu; 

- ASERTIVITA v sociálních službách; 

- Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků mediace; 

- LIDSKÁ PRÁVA a podpora uplatňování vlastní vůle vs. střety zájmů a restriktivní opatření v sociálních službách; 

16 hod. kurzy:

- Specifika komplexní práce s uživateli Domova se zvláštním režimem; 

- VEDENÍ LIDÍ a moderní styly řízení nejen v sociálních službách;