Od září začínáme s novými kurzy - za 7.500 Kč pro skupinu 20 osob

19.07.2019 18:51

Kurzy za cenu 7.500 Kč / skupina 15 - 30 osob / 8 hod. akredit. školení

14.000 Kč / 16 hod. kurz / skupina 20 osob.

KATALOG KURZŮ Mezioborov. vzděl.: MEZIOBOR.VZDĚLÁVÁNÍ_M.Vaculová_KATALOG akredit.KURZŮ_za 7.500 Kč.pdf (318400)

Nově akreditované kurzy od 07/2019:

1) ASERTIVITA v sociálních službách …. 8 hod. (akreditace č. A2019/0832-SP/PC/VP) …. Pro 20 osob Asertivita_7.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (251373)

2) PŘÍPADOVÁ SOCIÁLNÍ PRÁCE v kontextu jednání se zájemcem o sociální službu,  8 hod. (akreditace č. A2019/0833-SP/VP) , pro 15 osob  Case work pro SP_7.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (453180)

3) LIDSKÁ PRÁVA a podpora uplatňování vlastní vůle vs. střety zájmů a restriktivní opatření v sociálních službách,  8 hod. (akreditace č. A2019/0829-SP/PC/VP), 20 osob Lidská práva_vlastní vůle_7.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (412217)

4) Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků MEDIACE ,  8hod. (akreditace č. A2019/0826-SP/PC/VP) , 20 osob - MEDIACE v kom.s rodin.kl._7.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (420431)

5) Procedurální STANDARDY KVALITY sociálních služeb, 8 hod. (akreditace č. A2019/0831-SP/PC), 20 osob - Procedurální.SQSS_7.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (371948)

6) Specifika komplexní práce s uživateli Domova se zvláštním režimem, 16 hod. (akreditace č. A2019/0827-SP/PC), 25 osob - Specifika.práce.vDZR_16hod._pro25osob_za 14.000Kč_leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (404607)

7) VEDENÍ LIDÍ a moderní styly řízení nejen v sociálních službách, 16 hod. (akreditace č. A2019/0828-SP/PC/VP), 20 osob - Týmová spolupráce_16hod._pro20osob_za 14.000Kč_leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (403804)

PŘIHLÁŠKY:  cms.mezioborovevzdelavani.webnode.cz/prihlaseni-na-kurzy-zavazna-prihlaska/

Původní, ale stále platné kurzy, již prověřené mnoha účastníky s výbornou zpětnou vazbou.

8) Komunikace s osobami s problémovým chováním, 8 hod.  (A2019/0353-SP/PC), 25 osob - 8h.akred.kurz_za7500Kč_Komunik. s osob. s PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM_od Vaculová.pdf (659951)

9) Etická a NA ČLOVĚKA ORIENTOVANÁ KOMUNIKACE s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví, 8 hod.  (A2018/0718-SP/PC/VP), 30 osob 8h.akred.kurz_za7500Kč_Etic.aPCAkomunik.s lidmi s MR a duš.handic._od Vaculová.pdf (654983)

10) Základy kognitivní rehabilitace a aktivizace, 8 hod. (A2018/0611-SP/PC), 25 osob - 8h.akred.kurz_za7500Kč_KOGNITIVNÍ rehabilitace a AKTIVIZACE_od Vaculová.pdf (589729)

11) VLIV EMOCÍ NA KOMUNIKACI - aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace, 8 hod. (A2018/0713-SP/PC/VP), 20 osob 8h.akred.kurz_za7500Kč_Vliv EMOCÍ na komunikaci_od Vaculová.pdf (558498)

12) INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY s komunikujícími i nekomunikujícími uživateli S PRAKTICKÝMI NÁCVIKY,  8 hod. , (A2018/0612-SP/PC/VP), 25 osob - 8h.akred.kurz_za7500Kč_INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ prakticky_od Vaculová.pdf (585532)

13) Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách,  184 hod. z toho 120 hod. teorie a 64 hod. praxe, (A2019/0263-PK), 30 osob - Kurz PSS 184 h._za výhodnou cenu 6000_Mezioborové vzdělávání_Vaculová.pdf (220705)

PŘIHLÁŠKY: cms.mezioborovevzdelavani.webnode.cz/prihlaseni-na-kurzy-zavazna-prihlaska/