(Re)KVALIFIKAČNÍ KURZ pracovník/ce v sociálních službách (PEČOVATEL/KA) od 16.6. do 22.7. v délce 150 hod.

15.06.2016 12:07

ReKVALIFIKAČNÍ kurz PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (pečovatel/ka) bude probíhat v Ostravě od 16.6. do 22.7. 2016 v délce 150 hod.

Přesný harmonogram dní teoretické výuky (15 dní á 8 hodin denně = 120 hod. teorie):

16. - 18.6. ; 25. - 29.6. ; 4. - 6.7. ; 8. - 10.7. ; 21.7.  Toto je 15 dní teorie po 8 hod. Tedy celkem 120 hod. teorie.

Závěrečné ZKOUŠKY (písemné i ústní) budou dne 22.7.

Mezitím ve volných dnech musí frekventanti kurzu odchodit 30 hod. praxe v zařízení poskytujících sociální služby (ideálně Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením, aj.).

Po úspěšném odchození kurzu (povoleno 20 % absence, nutná 80% účast v teorii, na praxi nepovolena žádná absence) a po absolvování závěrečných zkoušek obdrží úspěšní absolventi osvědčení o vykonání akreditovaného kvalifikačního kurzu "Pracovník v sociálních službách" s celoživotní platností.