Informace o kurzech a společnosti:

- stránky jsou v rekonstrukci, na podzim roku 2020 připravujeme nový web -
 

Katalog s kurzy (včetně popisu obsahu, anotace a cílových kompetencí), včetně ceníku, najdete na dalším webu:

www.supervizevaculova.cz/katalog-kurzu-a-cenik-mezioborove-vzdelavani/
 
Mezioborové vzdělávání je společnost, která se specializuje na poradenství, vzdělávání, supervizi, koučing a metodickou podporu zaměstnanců pracujících především v sociálních službách. 

Za týmem kvalifikovaných lektorů stojí Mgr. Markéta Vaculová - supervizorka / koučka, sociální pracovnice, sestra pro psychiatrii a VŠ vyučující.  V sociálních službách pracuje skoro 20 let, vystřídala pozice vedoucí služby, sociální i aktivizační pracovnice, metodika SQSS, vedoucí sociál.-zdrav. odd., odborného konzultanta a to ve službách DZR, DS, OA, PS, DOZP, ChB, SAS. Mimo to od roku 2002 školí. M. Vaculovou znáte z mnoha školení a konferencí organizovaných různými vzdělávacími agenturami, s kterými také spolupracuje (např. APSS ČR, Seduca, Edupol, Mavo, KVS, Edlit, Profesim, TSM, Everesta, Profima Effecitive, Sociofaktor, aj. Spolupracuje také s MPSV. Od roku 2013 je M. Vaculová vlastníkem Mezioborového vzdělávání – supervizní, poradenské a vzdělávací společnosti, kde je hlavním lektorem.

V sociálních službách se pohybují jak zdravotníci (nelékařští pracovníci, což jsou všeobecné sestry, fyzioterapeuté, ergoterapeutiaj.), tak i sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, aktivizační pracovníci, speciální pedagogové a další profese. 

Největší část zaměstnanců ale představují pracovníci v sociálních službách, což jsou vlastně původní ošetřovatelé, sanitáři a pomocní vychovatelé nebo lidé s tímto kvalifikačním kurzem. Těmto lidem ke kvalifikaci postačuje 150-ti hodinový (RE)kvalifikační kurz "Pracovník v sociálních službách", který akredituje MPSV (ministerstvo práce a sociálních věcí) a naše vzdělávací společnost ho realizuje od roku 2013. 

Dále se naše společnost zaměřuje na povinné vzdělávání pracovníků v sociálních službách (zkratka "PSS"), sociálních pracovníků (zkratka "SP") a vedoucích pracovníků (zkratka "VP"), které jim ve výši 24 hod./rok nařizuje MPSV. Vzhledem k tomu, že jsme "mezioborové vzdělávání", tak realizujeme nejen sociální, ale i zdravotnické vzdělávací semináře pro všeobecné sestry - nelékařské pracovníky (nově zkratka "NLP") a pro pedagogy.