Koučing

Koučování (koučing) je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem. Termín pochází z anglického slovesa coach (trénovat, vést). Pochopení podstaty koučování ulehčuje i metafora kočího (v angl. coach) nebo dostavníku - jako prostředku, pomáhajícího dostat se důležité osobě pohodlným způsobem z místa, kde právě je, na místo, kde chce být.
 
Definice koučingu:

Definice 1) „koučování je kombinace individuálního poradenství, osobní zpětné vazby a prakticky orientovaného tréninku; účelem je dosahování profesního a osobnostního rozvoje.“

Definice 2) Koučink je účinná moderní metoda rozvoje lidí a dosahování cílů. Je to interdisciplinární obor, který vychází z různých odborných směrů. Dotýká se psychologie, manažerského řízení, má systémové zdroje. Je syntézou prvků tréninku, osobního rozvoje, komunikace, poznávání a všechno dohromady pak tvoří koučování. Je to partnerství s klientem v originálním tvůrčím procesu. Cílem koučinku je usnadnit klientovi práci, pomoci mu s řešením složitých situací a podpořit jeho úspěch. Kouč pomáhá nastavit cíl, objevit skutečnou motivaci a stanovit efektivní cestu k dosažení cíle. Koučink učí člověka najít svou vlastní cestu podle toho, co sám chce, a objevovat zdroje v sobě. Koučink vychází z vědeckého poznání o vývoji a fungování lidského mozku, pracuje s potenciálem klienta a jeho skrytými schopnostmi. Pomáhá překonávat osobní bariéry a různé formy strachu, které nám brání dosáhnout toho, o čem sníme.

Definice 3) Koučink je partnerství, jehož posláním je definování konkrétního cíle a vytvoření struktury, podpory a optimálního motivačního prostředí za účelem dosažení tohoto vytčeného cíle.

Koučing může být individuální, skupinový, týmový, managerský. Nejčastěji je využíván individuální (face to face)