Supervize_VACULOVÁ_co nabízím a za kolik

2019_CENÍK_supervize a koučingu_Vaculová.pdf (280402)

www.supervize-metodikysqss-poradenstvi-vzdelavani-socialniprace-vm.cz/

SUPERVIZI vedu dvěma přístupy:

: systemicky - na řešení orientovaný směr

: přístupem orientovaným na člověka - tedy nedirektivní směr

Tyto dvě metody propojuji nebo odděluji - dle tématu účastníků nebo zakázky vedení.

Supervize poskytuji:

: individuální (dle Vaší volby může být i koučing).

: skupinové

Ve skupinách preferuji od 3 - max. 20 účastníků (ideální počet je 6 úč.).

Vzdělání pro supervizi mám následující:

: 150 hod. systemický supervizní výcvik (nyní pokračuji v nadstavbovém výcviku do výše 500 hod.).
+ 250 hod. výcvik v přístupu orientovaném na člověka (nyní pokračuji v nadstavbovém výcviku do výše 680 hod.).

Se supervizemi mám tyto zkušenosti:

: rok 2013 - 2015 vedení supervizí studentů Ostravské univerzity, fakulty sociálních studií (supervize vzdělávací a případové).

: rok 2015 - 2016 vedení supervizí v DS, DZR a DOZP (supervize skupinové, individuální, případové, managerské, aj.).

Cena:

: 400 Kč / 1 hod.
: cestovní náhrady 3,80 Kč / 1 km. nebo dle domluvy.

KOUČING

- vedu pouze systemicky, tedy přístupem orientovaným na řešení, pozitivní změnu.

TERAPIE

- vedu nedirektivním, na člověka orientovaným směrem.

Vzdělání pro koučing, terapie/poradenství:

: 250 hod. výcvik v přístupu orientovaném na člověka
: 150 hod. výcvik v KOUČINGU a systemické supervizi.
V obou výcvicích pokračuji i nadále (rozšiřuji dovednosti + chodím na své individuální supervize).

CENY koučingu a terapií:

Cena za terapii/poradenství: 300 Kč / hod. + cestovní náhrady 3,80 Kč / 1 km.

Koučing: 500 Kč / hod. + cestovní náhrady 3,80 Kč / 1 km.