Systemická supervize

Systemická supervize se zabývá množstvím vzájemně působících vazeb v komplexních systémech. Je zaměřena na interakce, vzorce a procesy v kontextu profese. Institucionální a individuální problémy jsou (re)konstruovány a kontextualizovány na úrovni komunikačních vzorců a vztahových struktur sociálních systémů. Lidé jsou v systemických přístupech vnímáni jako autonomní a odpovědní za sebe sama. Systemická supervize respektuje chování jako nepředpověditelné, nekontrolovatelné, jež není libovolně měnitelné.

K metodám systemické supervize patří hlavně ty metody, které podporují společný proces, zvláště vyjasňování kontextu, cirkulární, na zdroje a na řešení orientované otázky, komentáře, reflektování, práce s metaforami, skulpturami, organigramy, genogramy, figurální zobrazení, stejně jako užití časových os a řečových rituálů.

Systemickou supervizi používáme v různých kontextech, například v klinické oblasti (terapie, léčba závislostí, psychosomatika, atd.), v psychosociální oblasti (manželské, rodinné, psychologické poradny, střediska pro mládež atd.), ve školství (školy, vzdělávání dospělých) a v podnikatelských společnostech a organizace (supervize managementu, koučování, supervize organizace, atd.)