ONLINE WEBINÁŘE

Přehled akreditovaných kurzů, které v roce 2021 nabízíme ONLINE:
 
Všechny kurzy budou realizovány přes tento odkaz:
 
PŘÍPADOVÁ SOCIÁLNÍ PRÁCE v kontextu jednání se zájemcem o sociální službu (akredit. č. A2019/0833-SP/VP), 8 hod. 
 
  • 8.9. 2021, od 9 hod.
 
Úvod k vedení a řízení lidí, VEDENÍ TÝMŮ a týmové spolupráci (akreditace č. A2020/1060-SP/PC/VP), 8 hod.
 
  • 9.9. 2021, od 9 hod.
 
Úvod do možností práce s klientem s manipulativním a agresivním chováním (akreditace č. A2021/0386-SP/PC/VP), 8 hod.
 
  • 10.9. 2021, od 9 hod.
 
VLIV EMOCÍ NA KOMUNIKACI - aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace (akreditace č. A2018/0713-SP/PC/VP), 8 hod.
 
Úvod do EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE nejen v sociálních službách (akreditace A2020/1058-SP/PC/VP), 8 hod.
 
JAK DOBŘE NASTAVIT HRANICE VE SPOLUPRÁCI S KLIENTEM aneb předcházení závislosti klienta na sociální službě a možnosti obrany proti manipulaci pomocí zplnomocnění klienta (akreditace č. A2021/0384-SP/PC/VP), 8 hod.
 
ASERTIVITA v sociálních službách (akreditace č. A2019/0832-SP/PC/VP), 8 hod.
 

LIDSKÁ PRÁVA a podpora uplatňování vlastní vůle vs. střety zájmů a restriktivní opatření v sociálních službách (akreditace č. A2019/0829-SP/PC/VP), 8 hod.

Komunikace s osobami s problémovým chováním (akreditace č. A2019/0353-SP/PC), 8 hod.

Etická a NA ČLOVĚKA ORIENTOVANÁ KOMUNIKACE s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví (akreditace č. A2018/0718-SP/PC/VP), 8 hod.

Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků MEDIACE (akreditace č. A2019/0826-SP/PC/VP), 8 hod.

Úvod do možností práce s lidmi s duševním onemocněním (akreditace č. A2021/0497-SP/PC/VP), 8 hod.

Základy PALIATIVNÍ PÉČE v sociálních službách (akreditace č. A2021/0388-SP/PC), 8 hod.

Základy aktivizace a motivace uživatelů pro řešení nepříznivé sociální situace  přes sociálně terapeutické a aktivizační činnosti (akreditace č. A2021/0495-SP/PC/VP), 8 hod.

Procedurální STANDARDY KVALITY sociálních služeb (akreditace č. A2019/0831-SP/PC), 8 hod.
 
INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY s komunikujícími i nekomunikujícími uživateli s praktickými nácviky (akreditace č. A2018/0612-SP/PC/VP), 8 hod.
 
Úvod do efektivní podpory a péče o osoby s demencí (akreditace č. A2020/1059-SP/PC), 8 hod.
 
CENA je vždy osvobozena od Dph (nejsme plátci DpH), maximální počet osob v jednom online webináři je 20, minimální počet osob pro realizaci školení je 8.  Cena 950 Kč / 1 osoba.

Ukázka přístupu do online webináře - testovací místnost (pro vyzkoušení funkčnosti připojení):  mezioborove-vzdelavani-marketa-vaculova.whereby.com/testovací

Příklady časového rozložení 8 hod. akreditovaného školení formou webináře (8:30 - 15 hod.); Tzn. 6 x 60 min. výuky + 1 x 60 min. pauzy. (8:30 - 10 hod. ; 15 min. pauza ; 10:15 - 11:45 hod. ; 30 min. pauza ; 12:15 – 13:45 hod. ; 15 min. pauza ; 14 – 15:15 hod.);

PŘIHLÁŠKY:  e-mailemmezioborovevzdelavani@gmail.com vaculova.marketa@seznam.cz ; nebo přes záložky vlevo.

Odkaz pro připojení se do kurzu Vám bude zaslán na e-mail nejpozději 1 den před konáním kurzu.

Informace k pravidlům webináře, návody na připojení se, atd.: www.supervize-metodikysqss-poradenstvi-vzdelavani-socialniprace-vm.cz/pravidla-pro-prihlasovani-na-akreditovane-kurzy/

A jak vypadá realizace online webináře v praxi? - viz. odkaz a obrázek:  www.supervize-metodikysqss-poradenstvi-vzdelavani-socialniprace-vm.cz/online-vzdelavani-formou-webinare-mpsv-povoleno/jak-realizace-online-webinaru-vypada-v-praxi/

  • 15. 12. 2020

Cena 1000 Kč, osvobozeno od Dph / 1 osoba (max. 20 osob v jednom online webináři):

Ukázka přístupu do online webináře - testovací místnost (pro vyzkoušení funkčnosti připojení):

mezioborove-vzdelavani-marketa-vaculova.whereby.com/testovací

Příklady časového rozložení 8 hod. akreditovaného školení formou webináře (8 - 16 hod.); Tzn. 6 x 60 min. výuky + 2 x 60 min. pauzy. (8 - 9:30 hod. ; 30 min. pauza ; 10 - 11:30 hod. ; 60 min. pauza ; 12:30 – 14 hod. ; 30 min. pauza ; 14:30 – 16 hod.);

PŘIHLÁŠKY:  e-mailem:  mezioborovevzdelavani@gmail.com ;  vaculova.marketa@seznam.cz ; nebo přes záložky vlevo.

POSKYTUJEME TAKÉ ONLINE WEBINÁŘE PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ,        viz. záložka nalevo.
Více informací poskytneme také na telefonu a emailu, viz. kontakt.

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele