Mgr. VACULOVÁ Markéta

Kdo jsem:
- konzultantka v oblasti komunikačních dovedností, plánování času a řízení;
- supervizorka / koučka   + metodička standardů kvality;
- poradce v oblasti zvyšování kvality a etiky práce s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví;
 

- Lektorka - potkáváte se se mnou od roku 2002 na odborných seminářích, konferencích, odborných platformách. Lektoruji v otevřených kurzech i na klíč pro vzdělávací organizace APSS ČR, Marlin, Edupol, Seduca, KVS, Mavo, TSM, Profima Effective, Edlit, Profesim, Everesta, MPSV a mnoho dalších. 

 

Hlavní lektorka a majitelka Mezioboroveho vzdělávání Mgr. Markéta Vaculová se v sociálních službách pohybuje od roku 1996, vystřídala spoustu profesí i mimo sociální služby, např. ve zdravotnictví (psychiatr. sestra v PL), business (regionální manager, obchodní zástupce) a ve školství (SŠ a VŠ vyučující). V sociálních službách působí 18 let, jako Vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovník OA a DS,  aktivizační pracovník v DOZP a DZR, zdravotní + psychiatrická sestra v DZR, vrchní sestra a vedoucí sociálně - zdrav. oddělení v DOZP,  terénní sociální pracov. v SAS, metodik standardů kvality v mnoha sociálních službách. V současné době se věnuje supervizím (od roku 2015 pro 13 sociálních služeb, s mnohými trvalá spolupráce), koučingu (4 firmy + 2 sociální služby), konzultacím k standardům kvality sociálních služeb (od roku 2013 pro 16 soc. služeb, s některými letitá spolupráce).  Dále se od roku 2014 věnuje poradenství (zvyšování kvality a etiky práce s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví), naposledy od 2017-2018 pro DOZP a ChB Harmonie. Od roku 2004 se začala při práci v soc. služ. věnovat i lektorské činnosti (školí od roku 2002, spolupracuje s APSS ČR, Edupol, Seduca, Mavo, KVS, Edlit, Profesim, Marlin, Profima Effective, TSM, Everesta, MPSV), aj.
Dříve:
 • Vedoucí pečovatelské služby + sociální pracovnice
 • VŠ vyučující (OU FSS)
 • Vedoucí sociálního oddělení (v DZR a DS)
 • Všeobecná sestra a klíčový pracovník v DZR
 • Metodička standardů kvality sociálních služeb (v DZR)
 • Terénní sociální pracovník (v Soc.rehab. pro duševně nemocné a v projektu "Pojďte do školky" - inkluze)
 • Aktivizační pracovnice (v DS, DZR, v SAS pro rodinu a děti)
 • Sociální pracovnice (v DS a osobní asistenci)
 • Vedoucí sociálně - zdravotního oddělení (v DOZP)
 • Učitelka na střední škole zdravotní a sociální (zdravotní lyceum)
 • Aktivizační pracovnice (v Soc.rehab. pro duševně nemocné)
 • Učitelka (sociální a zdravotní předměty na střední škole sociální)
 • Lektorka (Meziob.vzděl. + RŮZNÉ VZDĚLÁVACÍ AGENTURY - témata sociální + komunikační + demnce + psych.Dg., atd.)
 • Regionální manager - vedoucí obchodní zástupce
 • Farmaceutický reprezentant
 • Obchodní zástupce
 • Vedoucí zdravotního oddělení (v DOZP)
 • Všeobecná sestra (v DOZP)
 • Sociální pracovnice (v pečovat. službě)
 • Všeobecná sestra + sestra pro psychiatrii (psychoterapeutická sestra v PL)
 •  
 • Nyní:
  • Konzultantka kvality péče o uživatele sociálních služeb
  • Metodička SQSS a IP
  • Metodička zdravotních standardů a vykazování na zdrav.poj.
  • SUPERVIZORKA
  • Lektorka
  • Také poskytuji poradenství, terapii, koučing

Odkazy na členství v odborných pracovních skupinách, projekty, články      a některé další pracovní aktivity:

https://www.remedium.cz/seznam-supervizoru.php?stranka=2&kraj=moravskoslezsky
https://www.css-ostrava.cz/data/blob-rename/page-application_pdf-20161024022724-2864-pravidla-poskytovani-ps-101013.pdf/