Metodické služby v oblasti kvality zdravotní a sociální péče:

Při konzultacích se vždy osvědčilo komunikovat (ideálně s celým týmem) o tom, jak SKUTEČNĚ funguje zaběhlá praxe. Role vedení, sociálních pracovníků, co dělají koordinátoři, role KP, náplň práce pečovatelů. 

Jakým stylem běžně pracovníci komunikují s klienty, jak je podporují, pomáhají jim a pečují o ně. 

Daří se jim odlišit kontrolu a přílišné vedení od podpory a pomoci? Respektují vůli klienta? Odlišují, kdy klienta motivují a kdy manipulují? A co přiměřené riziko, umožní ho klientům, pokud chtějí? 

Jak se jim daří zvládat péči a podporu a komunikaci v zátěžových situacích nebo s lidmi, s kterými je spolupráce obtížná? Co skutečně v práci s klientem zvládají, co a jak a kde píší, jak svým metodikám rozumí, jak přínosně a podpůrně je vnímají, atd. 

A dle toho, co v praxi skutečně funguje, se nastaví metodiky SQSS tak, aby byly přínosné a srozumitelné pro tým, aby byly logicky vzájemně provázané a korespondovaly se zákonem.

 

Popis průběhu konzultací a ceník:

www.supervize-metodikysqss-poradenstvi-vzdelavani-socialniprace-vm.cz/metodicka-cinnost-sqss-ip-vykazovani-na-zdrav-poj/

 

Více najdete na:

www.supervize-metodikysqss-poradenstvi-vzdelavani-socialniprace-vm.cz/

 

 

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele