- stránky jsou v rekonstrukci, na rok 2020 připravujeme nový web -

www.supervize-metodikysqss-poradenstvi-vzdelavani-socialniprace-vm.cz/

Nabídka supervize a metod.podpory_Vaculová_2018.pdf (547,2 kB)

METODICKÁ činnost - SQSS (standardy kvality sociálních služeb a IP), etika a lidská práva v sociálních službách.

Vykazování na zdravotní pojišťovny, vedení ošetřov.dokumentace, zdravotní standardy.

Všem zařízením působícím v sociálních službách nabízím externí konzultační či metodické služby v oblasti kvality zdravotní a sociální péče. Mohu působit jen jednorázově nebo být po nějaké období zaměstnána jako externí metodik kvality.

 Co by to obnášelo - příklad činnosti metodika nebo konzultanta:

 A) zdravotní úsek:

 - poradenství s vykazováním na pojišťovny

- se správnou tvorbou ORP (aby je pojišťovny akceptovaly)

- metodické vedení či konzultace ohledně správného vedení ošetřovatelské dokumentace, jako jsou:

: denní záznamy (také důležité pro pojišťovny - musí korespondovat s ORP + s vykazováním úkonů + s ošetřovatelskými plány, aj.)

: testy /Barthel, MMSe, IADL, formul.rizika pádů, atd./

: formuláře k restrikt.opatř.

: ošetřov.anamn., aj.

 B) sociální úsek:

 - vedení plánu potřeb jednotlivých klientů ve spolupráci s jejich klíčovými pracovníky

- vykazování péče (zákonná povinnost)

- pomoc s tvorbou individuálních plánů + metodické vedení a kontroly

- pomoc s tvorbou standardů kvality a příslušných metodik nebo jejich aktualizace a kontrola, zda odpovídají požadavkům inspekcí kvality.

- průběžné školení týmu - příprava na inspekci kvality

  C) aktivizační úsek:

 - metodické vedení aktivit klientů (v oblasti tréninků paměti a kognitivní rehabilitace, reminiscence a biografie, validace

 D) konzultace či tvorba metodických postupů ohledně spolupráce

 a propojení zdravot. a sociál. úseku:

 - např. ohledně klientů by se jednalo o pomoc s tvorbou anamnézy, záznamů o klientech., vedení plánu potřeb

- u personálu by se jednalo o teambuildingová školení, aby tým komunikoval a spolupracoval

- atd.

 E) práce na stálém:

 e.1.: zviditelňování zařízení:

- publikace v časopise Sociální služby, aj. o zařízení, klientech, péči, aktivitách, atd.

e.2.: zvyšování kvality organizace, aby se dlp. mohla:

- ucházet o certifikát značka kvality APSS ČR

- certifikát Vážky, aj.

 

KVALIFIKACE pro METODICKOU činnost - aneb Proč právě já:

 : dlouhodobá praxe na zdravotním i sociálním úseku (pozice vedoucí sociál. nebo zdrav.odd.)

: pomoc s úpravami SQSS (zvláště 1,2,5,7,12,14,15) a metodik kvality po inspekci kvality sociálních služeb

- 4 zařízení  (reference lze doložit)

 : zavádění SQSS (standardů kvality sociálních služeb) - 4 zařízení (reference lze doložit)

: metodická podpora při vykazování na zdravotní pojišťovny - 4 zařízení

: zavádění zdravotních standardů - 2 zařízení

: doporučení od inspektorů kvality (lze doložit).

: člen pracovní skupiny pro aktualizaci a připomínkování novely zákona o sociálních službách a SQSS s platn.od 2017.

: 9 letá zkušenost s přednášením témat:

- zákon o soc.službách , standardy kvality , individuální plánování , vykazování na zdravotní pojišťovny , vedení zdravotní dokumentace

- práce s biografií klienta, práce s klientem s prvky smyslové aktivizace, bazální stimulace, preterapie a validace , reminiscenční terapie

 - péče o klienty s mentální retardací a Alzheimerovou demencí , komunikace s uživateli v DOZP a DZR s ohledem na jejich diagnózy,

- efektivní komunikace v sociálních službách

- vedení týmu, vedení porad , motivace a hodnocení zaměstnanců v soc.služ.

: aj.

 

 Co za to - CENA: