Seznam spolupracujících lektorů: 

PhDr. Hana Pavezková, DiS., Bc. Gabriela Kopcová, Mgr. et Bc. Radana Šebestová, DiS. ; PhDr. Rostislav Mrlina, DiS. ; Mgr. Zuzana Babiánková ; Mgr. et Bc. et Bc. Irena Lacinová ; Bc. Dagmar Dittrichová ; Bc. Ivan Kandráč ; PhDr. Mgr. et Bc. Miroslav Kadlubiec ; Mgr. Veronika Franková, DiS. ; Ing. et Mgr. et Bc. Soňa Blahutová ; Bc. Petra Trojková ; Mgr. Hana Žurovcová ; Mgr. Darja Šlahorová ; Ing. Miloslava Hrušková ; Bc. Hana Nohelová ; Doc., PhDr. Marie Macková, Ph.D. ;

Hlavní lektoři:

Mgr. Markéta Vaculová, MBA - více, viz.: www.mezioborove-vzdelavani.cz/mgr-vaculova-marketa/

PhDr., Mgr. et Bc. Miroslav Kadlubiec - sociální pracovník, existenciální koncilitátor, v současné době pracuje s lidmi s psychiatrickou diagnózou (při práci mj. využívá transdisciplinární přístup k lidem s duševním onemocněním), v roce 2018 získal významné ocenění od MPSV - Gratias - sociální pracovník roku 2018, atd.  Více o Mgr. Kadlubiecovi  a jeho aktivitách, viz. web: www.iqle.cz  ;  pozvánka na akci: Plakát DDZ 2019.pdf (3107321)

Bc. Gabriela Kopcová - všeobecná sestra, sestra se specializací na gerontologii a interní obory. Pracuje jako vedoucí pracovníků v sociálních službách na sociálních lůžkách. Nyní externě studuje nMgr. obor Sociální práce. 

PhDr. Rostislav Mrlina - vedoucí sociálního oddělení a úseku přímé péče v DS a DZR Domov Korýtko Ostrava, p.o., původně metodik standardů kvality a sociální pracovník v Ds a DZR Nový Domov Karviná, p.o.

Mgr. et Bc. et Bc. Irena Lacinová - Sociální pracovnice, všeobecná sestra. Krizová interventka, poradkyně.

Doc., PhDr. Marie Macková, Ph.D.Odborná pracovnice na MPSV, vysokoškolská docentka a vyučující, sociální pracovnice.

Bc. Ivan Kandráč - terénní sociální pracovník, žurnalista, aktivista.

Mgr. Veronika Franková, DiS. - vedoucí zdravotně sociálního oddělení v DZR Důstojnost, o.p.s. Původně učitelka na střední škole zdravotní a vyšší škole sociální.

Další lektoři:

Ing., Mgr., Bc. Soňa Blahutová

Lektorka, vedoucí sociálně-zdravotního oddělení v DpS a DZR, všeobecná sestra s mnoha specializacemi.

Mgr. Darja Šlahorová

Ředitelka sociální organizace, sociální pracovnice, lektorka.

Mgr. Hana Žurovcová

Sociální pracovnice, vysokoškolská učitelka, lektorka.

Bc. Petra Trojková

Vrchní sestra v sociálních službách, všeobecná sestra, lektorka.

 

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele