8 hod. akreditované kurzy           - katalog: 

 1. VLIV EMOCÍ NA KOMUNIKACI - aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace – 8 hod., pro max. 20 osob;
 1. Úvod do EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE nejen v sociálních službách - 8 hod., pro max. 20 osob;
 1. ASERTIVITA v sociálních službách – 8 hod., pro max. 20 osob;
 1. Etická a NA ČLOVĚKA ORIENTOVANÁ KOMUNIKACE s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví – 8 hod., pro max. 30 osob;
 1. Komunikace s osobami s problémovým chováním – 8 hod., pro max. 25 osob;
 1. Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků MEDIACE – 8 hod. pro max. 20 osob;
 1. LIDSKÁ PRÁVA a podpora uplatňování vlastní vůle vs. střety zájmů a restriktivní opatření v sociálních službách – 8 hod., pro max. 20 osob;
 1. PŘÍPADOVÁ sociální práce v kontextu jednání se zájemcem o sociální službu – 8 hod., pro max. 15 osob;
 1. Procedurální STANDARDY KVALITY sociálních služeb – 8 hod., pro max. 20 osob;
 1. INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ průběhu sociální služby s komunikujícími i nekomunikujícími uživateli S PRAKTICKÝMI NÁCVIKY – 8 hod., pro max. 25 osob;
 1. Základy kognitivní rehabilitace a aktivizace – 8 hod., pro max. 25 osob;
 1. Úvod do efektivní podpory a péče o osoby s demencí - 8 hod., pro max. 20 osob;
 1. Úvod k vedení a řízení lidí, VEDENÍ TÝMŮ a týmové spolupráci - 8 hod., pro max. 20 osob;
Katalog se všemi kurzy a popisy obsahů:

 

8 hod. kurzy - dotazy, objednávky

Prosím, kontaktujte nás ohledně POPTÁVKY nebo informacím k akredit. 8 hod. kurzům

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele