8 hod. a 16 hod. akreditované kurzy - katalog: 

- stránky jsou v rekonstrukci, na podzim roku 2020 připravujeme nový web -
 
 

Katalog s kurzy (včetně popisu obsahu, anotace a cílových kompetencí), včetně ceníku, najdete na dalším webu:

www.supervizevaculova.cz/katalog-kurzu-a-cenik-mezioborove-vzdelavani/

 

Nové kurzy - úplně dole na stránce. Nové kurzy_od.7.500 Kč_Mezioborové vzdělávání_Vaculová.pdf (211907)

Základy kognitivní rehabilitace a aktivizace.
INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY s komunikujícími i nekomunikujícími uživateli S PRAKTICKÝMI NÁCVIKY
Etická a na člověka orientovaná komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví.
VLIV EMOCÍ NA KOMUNIKACI - aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace.
Komunikace s osobami s problémovým chováním.
 
Možnost přihlášení níže ... + Vám rádi na dotazy odpovíme + potvrdíme emailem.
 

Nové kurzy od července 2019:

8 hod. kurzy:

- Procedurální standardy kvality sociálních služeb; 

Procedurální.SQSS_7.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (371948)

- PŘÍPADOVÁ SOCIÁLNÍ PRÁCE v kontextu jednání se zájemcem o sociální službu; 

Case work pro SP_7.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (453180)

- ASERTIVITA v sociálních službách; 

Asertivita_7.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (251373)

- Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků mediace; 

MEDIACE v kom.s rodin.kl._7.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (420431)

- LIDSKÁ PRÁVA a podpora uplatňování vlastní vůle vs. střety zájmů a restriktivní opatření v sociálních službách; 

Lidská práva_vlastní vůle_7.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (412217)

16 hod. kurzy:

- Specifika komplexní práce s uživateli Domova se zvláštním režimem; 

Specifika.práce.vDZR_16hod._pro25osob_za 14.000Kč_leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (404607)

- VEDENÍ LIDÍ a moderní styly řízení nejen v sociálních službách;

Týmová spolupráce_16hod._pro20osob_za 14.000Kč_leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (403804)

 

 

Název formuláře

Prosím, kontaktujte nás ohledně POPTÁVKY nebo informacím k akredit. 8 hod. kurzům