8 hod. akreditované kurzy          - seznam: 

 1. VLIV EMOCÍ NA KOMUNIKACI - aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role  a empatie docílit efektivní komunikace – 8 hod., pro max. 20 osob;
 1. Úvod do EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE nejen v sociálních službách - 8 hod., pro max. 20 osob;
 1. ASERTIVITA v sociálních službách – 8 hod., pro max. 20 osob;
 1. Etická a NA ČLOVĚKA ORIENTOVANÁ KOMUNIKACE s osobami s handicapem  v oblasti mentálního a duševního zdraví – 8 hod., pro max. 30 osob;
 1. Základy motivace a podpory osob s mentálním postižením – 8 hod., pro max. 20 osob;
 1. Komunikace s osobami s problémovým chováním – 8 hod., pro max. 25 osob;
 1. Úvod do možností práce s klientem s manipulativním a agresivním chováním – 8 hod., pro max. 20 osob;
 1. JAK DOBŘE NASTAVIT HRANICE VE SPOLUPRÁCI S KLIENTEM aneb předcházení závislosti klienta na sociální službě a možnosti obrany proti manipulaci pomocí zplnomocnění klienta – 8 hod., pro max. 20 osob;
 1. Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků MEDIACE – 8 hod. pro max. 20 osob;
 1.  Úvod k supervizi a intervizi v sociálních službách aneb VÝZNAM SEBEREFLEXE  pro práci v týmu i s klientem – 8 hod., pro max. 20 osob;
 1.  Úvod k vedení a řízení lidí, VEDENÍ TÝMŮ a týmové spolupráci - 8 hod., pro max. 20 osob;
 1.  Práce se zátěží, prevence syndromu vyhoření a možnosti PRÁCE SE STRESEM   pracovníka – 8 hod., pro max. 20 osob;
 1.  Úvod k Burn-out efektu - prevence a řešení následků syndromu vyhoření  – 8 hod., pro max. 20 osob;
 1.  LIDSKÁ PRÁVA a podpora uplatňování vlastní vůle vs. střety zájmů a restriktivní opatření v sociálních službách – 8 hod., pro max. 20 osob;
 1.  PŘÍPADOVÁ sociální práce v kontextu jednání se zájemcem o sociální službu – 8 hod., pro max. 15 osob - pouze pro vedoucí a sociální pracovníky;
 1.  INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ průběhu sociální služby s komunikujícími i nekomunikujícími  uživateli S PRAKTICKÝMI NÁCVIKY – 8 hod., pro max. 25 osob;
 1.  Procedurální STANDARDY KVALITY sociálních služeb – 8 hod., pro max. 20 osob;
 1.  Základy kognitivní rehabilitace a aktivizace – 8 hod., pro max. 25 osob;
 1.  Základy aktivizace a motivace uživatelů pro řešení nepříznivé sociální situace  přes sociálně terapeutické a aktivizační činnosti - 8 hod., pro max. 20 osob;
 1.  Aktivizační a volnočasové činnosti se zaměřením na imobilní klienty – 8 hod., pro max. 20 osob;
 1.  Základy bezpečné manipulace a polohování imobilního klienta sociální služby – 8 hod., pro max. 20 osob;
 1.  Úvod do efektivní podpory a péče o osoby s demencí - 8 hod., pro max. 20 osob;
 1.  Základy podpory a komunikace s uživateli Domova se zvláštním režimem  - 8 hod., pro max. 20 osob;
 1.  Úvod do možností práce s lidmi s duševním onemocněním - 8 hod., pro max. 20 osob;
 1.  Základy PALIATIVNÍ PÉČE v sociálních službách – 8 hod., pro max. 20 osob;
 
Katalog se všemi kurzy a popisy obsahů:
 

www.mezioborove-vzdelavani.cz/katalog-kurzu-s-obsahy-akred-podm-cenami-a-moznostmi-objednavky/

 

8 hod. kurzy - dotazy, objednávky

Prosím, kontaktujte nás ohledně POPTÁVKY nebo informacím k akredit. 8 hod. kurzům

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele