8 hod. akreditované kurzy          - seznam: 

Cena - vizwww.mezioborove-vzdelavani.cz/cenik/

Seznamy 8 hod. akreditovaných školení:

1) VLIV EMOCÍ NA KOMUNIKACI aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace (akreditace č. A2022/0733-SP/PC/VP), 8 hod. / pro max. 30 osob;

2) Možnosti práce s emocemi klientů i pracovníků (akreditace č. A2023/0579-SP/PC/VP), 8 hod., pro max. 30 osob;

3) Úvod do EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE nejen v sociálních službách (akreditace č. A2020/1058-SP/PC/VP), 8 hod. / pro max. 20 osob;

4) Základy ASERTIVITY v sociálních službách (akreditace č. A2023/0248-SP/PC/VP), 8 hod. / pro max. 30 osob;

5) Etická a NA ČLOVĚKA ORIENTOVANÁ KOMUNIKACE  s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví (akreditace č. A2022/0976-SP/PC/VP), 8 hod. / pro max. 30 osob;

6) Základy motivace a podpory osob s mentálním postižením (akreditace č. A2021/0387-SP/PC/VP), 8 hod. / pro max. 20 osob;

7) Základy KOMUNIKACE a práce s lidmi s PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM (akreditace č. A2023/0249-SP/PC/VP), 8 hod. / pro max. 30 osob;

8) Úvod do možností práce s klientem s manipulativním a agresivním chováním (akreditace č. A2021/0386-SP/PC/VP), 8 hod. / pro max. 20 osob;

9) JAK DOBŘE NASTAVIT HRANICE VE SPOLUPRÁCI S KLIENTEM aneb předcházení závislosti klienta na sociální službě a možnosti obrany proti manipulaci pomocí zplnomocnění klienta (akreditace č. A2021/0384-SP/PC/VP), 8 hod. / pro max. 20 osob;

10) Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků MEDIACE (akreditace č. A2023/0803-SP/PC/VP), 8 hod. / pro max. 30 osob;

11) Úvod k supervizi a intervizi v sociálních službách aneb VÝZNAM SEBEREFLEXE pro práci v týmu i s klientem (akreditace č. A2021/0382-SP/PC/VP), 8 hod. / pro max. 20 osob;

12) Úvod k vedení a řízení lidí, VEDENÍ TÝMŮ a týmové spolupráci (akreditace č. A2020/1060-SP/PC/VP), 8 hod. / pro max. 20 osob;

13) Práce se zátěží, prevence syndromu vyhoření  a možnosti PRÁCE SE STRESEM pracovníka (akreditace č. A2021/0385-SP/PC/VP), 8 hod. / pro max. 20 osob;

14) Úvod k Burn-out efektu - prevence a řešení následků syndromu vyhoření (akreditace č. A2021/0379-SP/PC/VP), 8 hod. / pro max. 20 osob;

15) PŘÍPADOVÁ SOCIÁLNÍ PRÁCE v kontextu SQSS č. 3 a SQSS č. 5 aneb dojednání rozsahu a formy podpory a cílů v kontextu nepříznivé sociální situace klienta (akreditace č. A2023/0577-SP/PC/VP), 8 hod., pro max. 30 osob;

16) INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY s komunikujícími i nekomunikujícími uživateli S PRAKTICKÝMI NÁCVIKY (akreditace č. A2022/0732-SP/PC/VP), 8 hod. / pro max. 30 osob;

17) Procedurální STANDARDY KVALITY sociálních služeb (akreditace č. A2023/0578-SP/PC/VP), 8 hod. / pro max. 30 osob;

18) LIDSKÁ PRÁVA a podpora uplatňování vlastní vůle X střety zájmů v sociálních službách aneb podpora lidí při rozhodování v každodenním životě v rámci oprávněných potřeb, zájmů a ochrana práv (akreditace č. A2023/0580-SP/PC/VP), 8 hod. / pro max. 30 osob;

19) Prevence mocenského přístupu a restriktivních opatření v sociálních službách aneb práce s riziky a s lidmi s chováním náročným na podporu a péči (akreditace č.A2023/0804-SP/PC/VP), 8 hod., pro max. 30 osob;

20) Základy aktivizace a motivace uživatelů pro řešení nepříznivé sociální situace přes sociálně terapeutické a aktivizační činnosti (akreditace č. A2021/0495-SP/PC/VP), 8 hod. / pro max. 20 osob;

21) Základy KOGNITIVNÍ REHABILITACE a aktivizace (akreditace č. A2022/0817-PC), 8 hod. / pro max. 30 osob;

22) Aktivizační a volnočasové činnosti se zaměřením na imobilní klienty (akreditace č. A2021/0380-SP/PC), 8 hod. / pro max. 20 osob;

23) Základy bezpečné manipulace a polohování imobilního klienta sociální služby (akreditace č. A2021/0381-SP/PC), 8 hod. / pro max. 20 osob;

24) SPECIFIKA a STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ a STÁŘÍ (akreditace č. A2023/0783-SP/PC/VP), 8 hod., pro max. 30 osob;

25) Úvod do efektivní podpory a péče o osoby s demencí (akreditace č. A2020/1059-SP/PC), 8 hod. / pro max. 20 osob;

26) Základy podpory a komunikace s uživateli Domova se zvláštním režimem (akreditace č. A2021/0496-SP/PC/VP), 8 hod. / pro max. 20 osob;

27) Úvod do možností práce s lidmi s duševním onemocněním (akreditace č. A2021/0497-SP/PC/VP), 8 hod. / pro max. 25 osob;

28) Základy PALIATIVNÍ PÉČE v sociálních službách (akreditace č. A2021/0388-SP/PC), 8 hod. / pro max. 20 osob;

KURZY, KTERÉ BUDOU V NABÍDCE OD ČERVENCE - SRPNA 2024 (nyní jsou v akreditačním řízení):

 • Základy podpory pozitivního chování u lidí s chováním náročným na podporu a péči;
 • PRETERAPIE - komunikační techniky pro navazování kontaktů s lidmi uzavřenými v sobě (někteří jedinci s PAS, duševní poruchou, MP a kombinovanými diagnózami, demencí);
 • AKTIVIZAČNÍ POSTUPY V PÉČI O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM s využitím prvků smyslové aktivizace, montegeragogiky, reminiscence, biografie, validace a preterapie;
 • Reminiscence a BIOGRAFIE jako významný faktor v aktivizaci a individuálním plánování klienta;
 • TRÉNINK PAMĚTI a kognitivní rehabilitace;
 • Motivace a podpora změny u klientů pomocí MOTIVAČNÍCH ROZHOVORŮ – úvod;
 • Základy KOUČOVACÍHO PŘÍSTUPU;
 • Základy KRIZOVÉ INTERVENCE v práci s klienty;
 • GERIATRICKÁ KŘEHKOST - základy holistického přístupu k seniorům;

KURZY, KTERÉ BUDOU V NABÍDCE OD ZÁŘÍ – ŘÍJNA 2024 (příprava na akreditační řízení):

 • Nenásilná komunikace - cesta k vzájemně bezkonfliktní komunikaci;
 • AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ a systemická komunikace jako POMOCNÍK PŘI   ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍ a při mapování potřeb klienta;
 • Využití na člověka orientovaného přístupu a technik aktivního naslouchání v práci s klientem;
 • Na řešení orientovaný přístup a systemická komunikace v práci s klientem;
 • Rozhovory se seniory dle jejich specifických komunikačních potřeb;
 • Úvod do specifik práce s uživateli Domova pro osoby se zdravotním postižením;
 • Podpora a péče o lidi s Dětskou mozkovou obrnou;
 • WELLBEING aneb vliv osobní pohody na zkvalitnění vztahů v týmu/doma a empatičtější podporu druhých lidí/klientů;
 • MINDFULNESS jako prevence stresu a pomocník rozvoje emoční inteligence a sebereflexe v práci s klienty;
 • Emoční a sociální inteligence a jejich využití v profesním i osobním životě;
 • EMOCE lidí se znevýhodněním;
 • Práce s intimitou, doteky a sexualitou lidí se zdravotním znevýhodněním (u lidí s tělesným omezením, s mentálním postižením a PAS, u seniorů a lidí v paliativní péči);
 • Paliativní komunikace s klienty, podpora a poradenství pozůstalým;
 • Transakční analýza - pomůcka pro komunikaci a práci s lidmi - úvod;
 • Základy FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ a zpětné vazby v práci s týmy i klienty;

Katalog se všemi kurzy a popisy obsahů:

 

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele