KATALOG KURZŮ s obsahy,             CENAMI a možnosti objednávek:

Preferujeme školení "na klíč - v prostorách objednávající organizace". 
Nabízené kurzy najdete níže na stránce nebo v katalogu výše. 
 
Školíme i pro jednotlivce v otevřených kurzech. 
Vypsané termíny akreditovaných kurzů najdete zde: www.mezioborove-vzdelavani.cz/aktualni-online-8-hod-kurzy/
 
Seznamy kurzů, včetně obsahů a cen, najdete v pdf. souboru níže:  
 

Seznam všech 16 hodinových akreditovaných kurzů:

 • Specifika komplexní práce s uživateli Domova se zvláštním režimem (a psychiatrické minimum) – 16 hod., pro max. 25 osob;
 • TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE, vedení lidí a moderní styly řízení nejen v sociálních službách – 16 hod., pro max. 20 osob;
 • PSYCHIATRICKÉ MINIMUM + základy sociální práce a RECOVERY PŘÍSTUPU k lidem s psychiatrickým onemocněním – 16 hod., pro max. 20 osob;
Seznam všech 8 hodinových akreditovaných kurzů:
 
 • VLIV EMOCÍ NA KOMUNIKACI - aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace – 8 hod., pro max. 20 osob;
 • Úvod do EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE nejen v sociálních službách - 8 hod., pro max. 20 osob;
 • Komunikace s osobami s problémovým chováním – 8 hod., pro max. 25 osob;
 • ASERTIVITA v sociálních službách – 8 hod., pro max. 20 osob;
 • Základy kognitivní rehabilitace a aktivizace – 8 hod., pro max. 25 osob;
 • Etická a NA ČLOVĚKA ORIENTOVANÁ KOMUNIKACE s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví – 8 hod., pro max. 30 osob;
 • Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků MEDIACE – 8 hod. pro max. 20 osob;
 • LIDSKÁ PRÁVA a podpora uplatňování vlastní vůle vs. střety zájmů a restriktivní opatření v sociálních službách – 8 hod., pro max. 20 osob;
 • PŘÍPADOVÁ sociální práce v kontextu jednání se zájemcem o sociální službu – 8 hod., pro max. 15 osob;
 • Procedurální STANDARDY KVALITY sociálních služeb – 8 hod., pro max. 20 osob;
 • INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ průběhu sociální služby s komunikujícími i nekomunikujícími uživateli S PRAKTICKÝMI NÁCVIKY – 8 hod., pro max. 25 osob;
 • Úvod do efektivní podpory a péče o osoby s demencí - 8 hod., pro max. 20 osob;
 • Úvod k vedení a řízení lidí, VEDENÍ TÝMŮ a týmové spolupráci - 8 hod., pro max. 20 osob;
 • Základy motivace a podpory osob s mentálním postižením – 8 hod., pro max. 20 osob;

 • Základy PALIATIVNÍ PÉČE v sociálních službách – 8 hod., pro max. 20 osob;

 • Úvod do možností práce s lidmi s duševním onemocněním - 8 hod., pro max. 20 osob;

 • Základy podpory a komunikace s uživateli Domova se zvláštním režimem - 8 hod., pro max. 20 osob;

 • Základy bezpečné manipulace a polohování imobilního klienta sociální služby – 8 hod., pro max. 20 osob;

 • Aktivizační a volnočasové činnosti se zaměřením na imobilní klienty – 8 hod., pro max. 20 osob;

 • Základy aktivizace a motivace uživatelů pro řešení nepříznivé sociální situace přes sociálně terapeutické a aktivizační činnosti - 8 hod., pro max. 20 osob;

 • Úvod k Burn-out efektu - prevence a řešení následků syndromu vyhoření – 8 hod., pro max. 20 osob;

 • Práce se zátěží, prevence syndromu vyhoření a možnosti PRÁCE SE STRESEM   pracovníka – 8 hod., pro max. 20 osob;

 • Úvod k supervizi a intervizi v sociálních službách aneb VÝZNAM SEBEREFLEXE pro práci v týmu i s klientem – 8 hod., pro max. 20 osob;

 • JAK DOBŘE NASTAVIT HRANICE VE SPOLUPRÁCI S KLIENTEM aneb předcházení závislosti klienta na sociální službě a možnosti obrany proti manipulaci pomocí zplnomocnění klienta – 8 hod., pro max. 20 osob;

 • Úvod do možností práce s klientem s manipulativním a agresivním chováním – 8 hod., pro max. 20 osob;

Seznam kvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách:

 • 152 hod. kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (teorie 80 hod. + praxe 72 hod.)
 • 184 hod. kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (teorie 120 hod. + praxe 64 hod.)

Ceník - viz: www.mezioborove-vzdelavani.cz/cenik/

Dotazy a objednávky směřujte na e-mail: vaculova.marketa@seznam.cz ; 

nebo na e-mail: mezioborovevzdelavani@gmail.com ; popř. telefonicky - 731 406 570.

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele