KATALOG KURZŮ s obsahy,             CENAMI a možnosti objednávek:

Seznamy kurzů, včetně uvedených anotací - OBSAHŮ a cílových kompetencí, včetně cen, najdete:
- v pdf. souboru níže s názvem MEZIOBOR.VZDĚLÁVÁNÍ_M.Vaculová_KATALOG akredit.KURZŮ
 
nebo
- v záložkách nalevo, pod názvem:
: 8 hod. akreditované kurzy,
: 16 hod. akreditované kurzy,
: Kvalifikační kurzy - Pracovník v sociálních službách.
 
Seznam všech 8 hodinových akreditovaných kurzů:
 
 • VLIV EMOCÍ NA KOMUNIKACI - aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace – 8 hod., pro max. 20 osob;
 • Úvod do EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE nejen v sociálních službách - 8 hod., pro max. 20 osob;
 • Komunikace s osobami s problémovým chováním – 8 hod., pro max. 25 osob;
 • ASERTIVITA v sociálních službách – 8 hod., pro max. 20 osob;
 • Základy kognitivní rehabilitace a aktivizace – 8 hod., pro max. 25 osob;
 • Etická a NA ČLOVĚKA ORIENTOVANÁ KOMUNIKACE s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví – 8 hod., pro max. 30 osob;
 • Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků MEDIACE – 8 hod. pro max. 20 osob;
 • LIDSKÁ PRÁVA a podpora uplatňování vlastní vůle vs. střety zájmů a restriktivní opatření v sociálních službách – 8 hod., pro max. 20 osob;
 • PŘÍPADOVÁ sociální práce v kontextu jednání se zájemcem o sociální službu – 8 hod., pro max. 15 osob;
 • Procedurální STANDARDY KVALITY sociálních služeb – 8 hod., pro max. 20 osob;
 • INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ průběhu sociální služby s komunikujícími i nekomunikujícími uživateli S PRAKTICKÝMI NÁCVIKY – 8 hod., pro max. 25 osob;
 • Úvod do efektivní podpory a péče o osoby s demencí - 8 hod., pro max. 20 osob;
 • Úvod k vedení a řízení lidí, VEDENÍ TÝMŮ a týmové spolupráci - 8 hod., pro max. 20 osob;

Cena pro 1 osobu - 950 Kč,

Cena pro 15 - 25 osob pro sociální službu na klíč - 10.000 Kč;

Seznam všech 16 hodinových akreditovaných kurzů:
 
 • Specifika komplexní práce s uživateli Domova se zvláštním režimem (a psychiatrické minimum) – 16 hod., pro max. 25 osob;
 • TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE, vedení lidí a moderní styly řízení nejen v sociálních službách – 16 hod., pro max. 20 osob;

Cena pro 1 osobu - 1.900 Kč,

Cena pro 20 - 25 osob pro sociální službu na klíč - 19.800 Kč;

Seznam kvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách:
 
 • 152 hod. kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (teorie 80 hod. + praxe 72 hod.)

Cena 6.500 Kč,- (osvobozeno od Dph) / 1 osoba / celý kurz

 • 184 hod. kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (teorie 120 hod. + praxe 64 hod.)

Cena 7.500 Kč,- (osvobozeno od Dph) / 1 osoba / celý kurz.

Katalog kurzů - ke stažení níže:

2021_MEZIOBOR.VZDĚLÁVÁNÍ_M.Vaculová_KATALOG akredit.KURZŮ_8 h.kurzy za 10.000 Kč pro 20 osob-i online.pdf (355973)

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele