KATALOG KURZŮ s obsahy,             CENAMI a možnosti objednávek:

Preferujeme školení "na klíč - v prostorách objednávající organizace". 
Nabízené kurzy najdete níže na stránce nebo v katalogu výše. 
 
Školíme i pro jednotlivce v otevřených kurzech. 
Vypsané termíny akreditovaných kurzů najdete zde: www.mezioborove-vzdelavani.cz/aktualni-online-8-hod-kurzy/
 
Seznamy kurzů, včetně obsahů a cen, najdete v pdf. souboru níže:  
 

Seznam všech 16 hodinových akreditovaných kurzů:

 1. Týmová spolupráce - VEDENÍ TÝMŮA LIDÍ včetně moderních stylů řízení – 16 hod., pro max. 30 osob;
 1. PSYCHIATRICKÉ MINIMUM + základy sociální práce a RECOVERY PŘÍSTUPU k lidem       s psychiatrickým onemocněním – 16 hod., pro max. 20 osob;
 1. Specifika komplexní práce s uživateli Domova se zvláštním režimem s použitím preterapeutických a validačních přístupů  – 16 hod., pro max. 30 osob;
 1. PALIATIVNÍ KOMUNIKACE, péče a přístup v sociálních službách – 16 hod., pro max. 30 osob.

Seznam všech 8 hodinových akreditovaných kurzů:

 1. VLIV EMOCÍ NA KOMUNIKACI - aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace – 8 hod., pro max. 20 osob;
 1. Možnosti práce s emocemi klientů i pracovníků – 8 hod., pro max. 30 osob;
 1. Úvod do EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE nejen v sociálních službách - 8 hod., pro max. 20 osob;
 1. Základy ASERTIVITY v sociálních službách – 8 hod., pro max. 30 osob;
 1. Etická a NA ČLOVĚKA ORIENTOVANÁ KOMUNIKACE s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví – 8 hod., pro max. 30 osob;
 1. Základy motivace a podpory osob s mentálním postižením – 8 hod., pro max. 20 osob;
 1. Základy KOMUNIKACE a práce s lidmi s PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM – 8 hod., pro max. 30 osob;
 1. Úvod do možností práce s klientem s manipulativním a agresivním chováním – 8 hod., pro max. 20 osob;
 1. JAK DOBŘE NASTAVIT HRANICE VE SPOLUPRÁCI S KLIENTEM aneb předcházení závislosti klienta na sociální službě a možnosti obrany proti manipulaci pomocí zplnomocnění klienta – 8 hod., pro max. 20 osob;
 1. Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků MEDIACE – 8 hod. pro max. 30 osob;
 1.  Úvod k supervizi a intervizi v sociálních službách aneb VÝZNAM SEBEREFLEXE pro práci v týmu i s klientem – 8 hod., pro max. 20 osob;
 1.  Úvod k vedení a řízení lidí, VEDENÍ TÝMŮ a týmové spolupráci - 8 hod., pro max. 20 osob;
 1.  Práce se zátěží, prevence syndromu vyhoření a možnosti PRÁCE SE STRESEM   pracovníka – 8 hod., pro max. 20 osob;
 1.  Úvod k Burn-out efektu - prevence a řešení následků syndromu vyhoření – 8 hod., pro max. 20 osob;
 1.  PŘÍPADOVÁ SOCIÁLNÍ PRÁCE v kontextu SQSS č. 3 a SQSS č. 5 aneb dojednání rozsahu a formy podpory a cílů v kontextu nepříznivé sociální situace klienta – 8 hod., pro max. 30 osob;
 1. INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY s komunikujícími i nekomunikujícími uživateli s praktickými nácviky – 8 hod., pro max. 30 osob;
 2.  Procedurální STANDARDY KVALITY sociálních služeb – 8 hod., pro max. 30 osob;
 3. LIDSKÁ PRÁVA a podpora uplatňování vlastní vůle X střety zájmů v sociálních službách aneb podpora lidí při rozhodování v každodenním životě v rámci oprávněných potřeb, zájmů a ochrana práv – 8 hod., pro max. 30 osob;
 1. Prevence mocenského přístupu a restriktivních opatření v sociálních službách aneb práce s riziky a s lidmi s chováním náročným na podporu a péči – 8 hod., pro max. 30 osob;
 1.  Základy aktivizace a motivace uživatelů pro řešení nepříznivé sociální situace  přes sociálně terapeutické a aktivizační činnosti - 8 hod., pro max. 20 osob;
 1.  Základy KOGNITIVNÍ REHABILITACE a aktivizace – 8 hod., pro max. 30 osob;
 1.  Aktivizační a volnočasové činnosti se zaměřením na imobilní klienty – 8 hod., pro max. 20 osob;
 1.  Základy bezpečné manipulace a polohování imobilního klienta sociální služby – 8 hod., pro max. 20 osob;
 1. SPECIFIKA a STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ a STÁŘÍ – včetně simulace interaktivním oblekem – 8 hod., pro max. 30 osob;
 1.  Úvod do efektivní podpory a péče o osoby s demencí - 8 hod., pro max. 20 osob;
 1.  Základy podpory a komunikace s uživateli Domova se zvláštním režimem - 8 hod., pro max. 20 osob;
 1.  Úvod do možností práce s lidmi s duševním onemocněním - 8 hod., pro max. 25 osob;
 1.  Základy PALIATIVNÍ PÉČE v sociálních službách – 8 hod., pro max. 20 osob.

Seznam kvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách:

 • 150 hod. kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (teorie 78 hod. + praxe 72 hod.)
 • 192 hod. kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (teorie 80 hod. + praxe 112 hod.)

Ceník - viz: www.mezioborove-vzdelavani.cz/cenik/

Dotazy a objednávky směřujte na e-mail: vaculova.marketa@seznam.cz ; 

nebo na e-mail: mezioborovevzdelavani@gmail.com ; popř. telefonicky - 731 406 570.

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele