Mediace je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda. 

Uplatňuje se v právu i mimo ně, zahrnuty jsou v ní nejen právní, ale vždy také psychologická či sociální specifika. 

ZÁKLADEM MEDIACE je, že mezi znesvářené strany vstoupí třetí, nezávislá osoba,tzv. MEDIÁTOR, která se jim stává prostředníkem ke SMÍRNÉMU, kompromisnímu řešení sporných otázek.

Podmínkou je, že mediátor musí být nestranný, nemůže jím být osoba spojená s jednou ze stran sporu, neboť pak by mediátor nespravedlivě ovlivňoval druhou stranu a mohl by ji např. přimět akceptovat jako kompromis řešení, jež by pro ni bylo nevýhodné. 

Nestranný mediátor = člověk který absolvoval VÝCVIK V MEDIACI a je u MV registrován jako zapsaný mediátor.

NYNÍ SE PhDr. Markéta Vaculová, MBA připravuje NA ZKOUŠKU ZAPSANÉHO MEDIÁTORA.
 
Markéta Vaculová absolvovala výcvik v mediaci u Mgr., Ing. P. Ranglové.
 

 

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele