AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ:

Akreditace udělené v 07 - 08/2019 pro 8 - 16 hod. semináře a kvalif.kurz:
 
ASERTIVITA v sociálních službách – 8 hod., pro max. 20 osob;
 
- Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků MEDIACE – 8 hod. pro max. 20 osob;
 
LIDSKÁ PRÁVA a podpora uplatňování vlastní vůle vs. střety zájmů a restriktivní opatření v sociálních službách – 8 hod., pro max. 20 osob;
 
- Procedurální STANDARDY KVALITY sociálních služeb – 8 hod., pro max. 20 osob;
 
PŘÍPADOVÁ sociální práce v kontextu jednání se zájemcem o sociální službu – 8 hod., pro max. 15 osob;
 
Specifika komplexní práce s uživateli Domova se zvláštním režimem – 16 hod., pro max. 25 osob;
 
- TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE, vedení lidí a moderní styly řízení nejen v sociálních službách –16 hod., pro max. 20 osob;
 
- Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - 152 hod., pro max. 30 osob;
 

Akreditace udělené v 03/2019:

- Komunikace s osobami s problémovým chováním
 
- Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - 184 hod.
 
Akreditace udělené v 11/2018 pro 8 hod. semináře:
 
VLIV EMOCÍ NA KOMUNIKACI - aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace 

Akreditace_VLIV EMOCÍ NA KOMUNIKACI_do 10_2022.pdf (854 kB)

- Základy KOGNITIVNÍ REHABILITACE a aktivizace

AKREDITACE_do 10-22_Aktivizace a KOGNITIVNÍ REHABILITACE_8 hod.kurz.pdf (851,8 kB)

- INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY s komunikujícími i nekomunikujícími uživateli S PRAKTICKÝMI NÁCVIKY

 
- Etická a na člověka orientovaná komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví
 
Akreditace udělené v roce 2013:
 
MPSV (ministerstvo práce a sociálních věcí) schvaluje (akredituje) všechny subjekty, působící na poli vzdělávání v sociálních službách (akreditované vzdělávací instituce) a také v akreditačním řízení komise schvaluje každý vzdělávací program, kurz nebo seminář, ve kterém jsou pečovatelé - pracovníci v sociálních službách (PSS) a sociální pracovníci (SP) vzděláváni.
 
Doklad o akreditaci naší vzdělávací instituce a vzdělávacího programu (kvalifikační kurz) najdete v odkazu níže - dokument ke stažení.
 
VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE:
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 150-ti hod. KVALIFIKAČNÍ KURZ 
PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH:
 
INFORMACE o obsahu témat v rámci teoretické části kurzu:
 
VZOR informace o délce kurzu - rozložení teoretické a praktické části kurzu: