SEZNAM AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ:

Úvod do EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE nejen v sociálních službách - 8 hod., pro max. 20 osob;
 
Úvod k vedení a řízení lidí, VEDENÍ TÝMŮ a týmové spolupráci - 8 hod., pro max. 20 osob;
 
Úvod do efektivní podpory a péče o osoby s demencí - 8 hod., pro max. 20 osob;

 

- ASERTIVITA v sociálních službách – 8 hod., pro max. 20 osob;
 
- Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků MEDIACE – 8 hod. pro max. 20 osob;
 
LIDSKÁ PRÁVA a podpora uplatňování vlastní vůle vs. střety zájmů a restriktivní opatření v sociálních službách – 8 hod., pro max. 20 osob;
 
- Procedurální STANDARDY KVALITY sociálních služeb – 8 hod., pro max. 20 osob;
 
PŘÍPADOVÁ sociální práce v kontextu jednání se zájemcem o sociální službu – 8 hod., pro max. 15 osob;
 
Specifika komplexní práce s uživateli Domova se zvláštním režimem – 16 hod., pro max. 25 osob;
 
- TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE, vedení lidí a moderní styly řízení nejen v sociálních službách –16 hod., pro max. 20 osob;
 
- Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - 152 hod., pro max. 30 osob;
 

- Komunikace s osobami s problémovým chováním

 
- Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - 184 hod.
 
VLIV EMOCÍ NA KOMUNIKACI - aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace 

Akreditace_VLIV EMOCÍ NA KOMUNIKACI_do 10_2022.pdf (854 kB)

- Základy KOGNITIVNÍ REHABILITACE a aktivizace

AKREDITACE_do 10-22_Aktivizace a KOGNITIVNÍ REHABILITACE_8 hod.kurz.pdf (851,8 kB)

- INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY s komunikujícími i nekomunikujícími uživateli S PRAKTICKÝMI NÁCVIKY

 
- Etická a na člověka orientovaná komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví
 

Akreditace vzdělávací instituce (byla vyžadována a akreditována jen do roku 2016, od té doby se akreditují jen kurzy  -vzdělávací programy):

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele