SEZNAM AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ:

Potvrzení MPSV o přidělené akreditaci jednotlivých vzdělávacích programů si můžete stáhnout zde:
 
- Základy motivace a podpory osob s mentálním postižením – 8 hod., pro max. 20 osob;
 
 
PSYCHIATRICKÉ MINIMUM + základy sociální práce a RECOVERY PŘÍSTUPU k lidem s psychiatrickým onemocněním – 16 hod., pro max. 20 osob;
 
 

- Úvod do možností práce s klientem s manipulativním a agresivním chováním – 8 hod., pro max. 20 osob;

akr.Manipul.-agres.kl._do 03_25_akr.A20210386-SPPCVP.pdf (872291)

- JAK DOBŘE NASTAVIT HRANICE VE SPOLUPRÁCI S KLIENTEM aneb předcházení závislosti klienta na sociální službě a možnosti obrany proti manipulaci pomocí zplnomocnění klienta – 8 hod., pro max. 20 osob;

akr._Hranice_do 03_25_akr.A20210384-SPPCVP.pdf (875712)

- Úvod k supervizi a intervizi v sociálních službách aneb VÝZNAM SEBEREFLEXE pro práci v týmu i s klientem – 8 hod., pro max. 20 osob;

akr.Intervize a supervize_do 03_25_akr.A20210382-SPPCVP.pdf (872605)

- Práce se zátěží, prevence syndromu vyhoření a možnosti PRÁCE SE STRESEM   pracovníka – 8 hod., pro max. 20 osob;

akr.Stres_do 03_25_akr.A20210385-SPPCVP.pdf (872916)

- Úvod k Burn-out efektu - prevence a řešení následků syndromu vyhoření – 8 hod., pro max. 20 osob;

akr._Burn out_do 03_25_akr.A20210379-SPPCVP.pdf (871783)

- Základy aktivizace a motivace uživatelů pro řešení nepříznivé sociální situace  přes sociálně terapeutické a aktivizační činnosti - 8 hod., pro max. 20 osob;

Základy aktivizace a motivace uživatelůpro řešenínepříznivé sociální_Rozhodnutí o udělení akreditace - 2021-47640.pdf (849164)

- Aktivizační a volnočasové činnosti se zaměřením na imobilní klienty – 8 hod., pro max. 20 osob;

akr._aktiviz.imobilních_do 03_25_akr.A20210380-SPPC.pdf (870728)

- Základy bezpečné manipulace a polohování imobilního klienta sociální služby – 8 hod., pro max. 20 osob;

akr._Bezpečná manipulace_do 03_25_akr.A20210381-SPPC.pdf (871671)

- Základy podpory a komunikace s uživateli Domova se zvláštním režimem - 8 hod., pro max. 20 osob;

Základy podpory a komunikace s uživateli Domova se zvláštním režimem_Rozhodnutí o udělení akreditace - 2021-47649.pdf (846711)

- Úvod do možností práce s lidmi s duševním onemocněním - 8 hod., pro max. 20 osob;

Úvod do možností práce s lidmi s duševním onemocněním_Rozhodnutí o udělení akreditace - 2021-47657.pdf (846820)

- Základy PALIATIVNÍ PÉČE v sociálních službách – 8 hod., pro max. 20 osob;

akr.Paliativ.péče_do 03_25_akr.A20210388-SPPC.pdf (870273)

- Úvod do EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE nejen v sociálních službách - 8 hod., pro max. 20 osob;

 
Úvod k vedení a řízení lidí, VEDENÍ TÝMŮ a týmové spolupráci - 8 hod., pro max. 20 osob;
 
Úvod do efektivní podpory a péče o osoby s demencí - 8 hod., pro max. 20 osob;

 

- ASERTIVITA v sociálních službách – 8 hod., pro max. 20 osob;
 
- Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků MEDIACE – 8 hod. pro max. 20 osob;
 
LIDSKÁ PRÁVA a podpora uplatňování vlastní vůle vs. střety zájmů a restriktivní opatření v sociálních službách – 8 hod., pro max. 20 osob;
 
- Procedurální STANDARDY KVALITY sociálních služeb – 8 hod., pro max. 20 osob;
 
PŘÍPADOVÁ sociální práce v kontextu jednání se zájemcem o sociální službu – 8 hod., pro max. 15 osob;
 
Specifika komplexní práce s uživateli Domova se zvláštním režimem – 16 hod., pro max. 25 osob;
 
- TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE, vedení lidí a moderní styly řízení nejen v sociálních službách –16 hod., pro max. 20 osob;
 
- Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - 152 hod., pro max. 30 osob;
 
 

- Komunikace s osobami s problémovým chováním

 
- Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - 184 hod.
 
VLIV EMOCÍ NA KOMUNIKACI - aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace 

Akreditace_VLIV EMOCÍ NA KOMUNIKACI_do 10_2022.pdf (854 kB)

- Základy KOGNITIVNÍ REHABILITACE a aktivizace

AKREDITACE_do 10-22_Aktivizace a KOGNITIVNÍ REHABILITACE_8 hod.kurz.pdf (851,8 kB)

- INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY s komunikujícími i nekomunikujícími uživateli S PRAKTICKÝMI NÁCVIKY

 
- Etická a na člověka orientovaná komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví
 

Akreditace vzdělávací instituce (byla vyžadována a akreditována jen do roku 2016, od té doby se akreditují jen kurzy  -vzdělávací programy):

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele