SUPERVIZE, koučing, poradenství/terapie

- stránky jsou v rekonstrukci, na rok 2020 připravujeme nový web -

Mgr. VACULOVÁ Markéta poskytuje SUPERVIZE všem organizacím působícím v sociálních službách.

KOUČING poskytuji také jiným organizacím a široké veřejnosti.

Nabídka SUPERVIZE a koučingu_Vaculová_2019.pdf (280364)

Novinka - ZDARMA 3-5 x. individuální SUPERVIZE - platnost do února 2019:

Nabízím ZDARMA individuální supervize, popř. koučování. Ideálně pro pracovníky z odvětví sociálního, zdravotnického a školského. Délka jednotlivých sezení dle požadavku zájemce, nejméně na 0,5 hod., max. na 1,5 hod. Četnost 3 - 5 x. Místa scházení kdekoliv, u mě doma, u Vás doma, v salonku kavárny, atd. Kdekoliv, kde je klid a soukromí na individuální práci. A co můžete řešit? Cokoliv z oblasti pracovní, rodinné, soukromé, kolektivní, atd. Individuální supervize může být vztahová, vzdělávací, poradenská, rozvojová, terapeutická, atd. Dle tématu Vaší zakázky.  Pište na email: vaculova.marketa@seznam.cz .  Budu se těšit na 3 - 5 setkání, v délce cca. 1 hod./každé setkání. Vše zdarma.

www.supervize-metodikysqss-poradenstvi-vzdelavani-socialniprace-vm.cz/

SUPERVIZI vedu dle pravidel supervize a preferuji zejména:

: přístup systemický - na řešení orientovaný směr

: přístup orientovaný na člověka - tedy nedirektivní směr

Tyto dvě metody propojuji nebo odděluji se současným zapojením všech možností supervize - dle tématu účastníků (supervidovaných).

Supervize poskytuji:

: individuální (dle Vaší volby může být i koučing).

: skupinové + týmové

Ve skupinách/týmech preferuji od 3 - max. 15 účastníků (ideální počet je 6 osob).

Vzdělání pro supervizi mám následující:

: 250 hod. výcvik v supervizi a poradenství (individuální, skupinová a týmová supervize + superv. organizace).

: 150 hod. systemický supervizní a koučovací výcvik (nyní pokračuji v nadstavbovém výcviku do výše 500 hod.).

+ 290 hod. PCA sebezkušenostní výcvik v přístupu orientovaném na člověka.

+ 160 hod. koučovací výcvik Mindset coaching, vč. NLP.

Se supervizemi mám tyto zkušenosti:

: rok 2013 - 2015 vedení supervizí studentů Ostravské univerzity, fakulty sociálních studií (supervize vzdělávací a případové).

: rok 2014 - 2018 vedení supervizí v PS, OA, DS, DZR, ChB a DOZP (supervize individuální, případové, skupinové/týmové, managerské, aj.).

Cena:

: 400 - 800 Kč / 1 hod.
: cestovní náhrady 3,80 Kč / 1 km. nebo dle domluvy.

KOUČING

- vedu eklekticky, se zaměřením na NLP a systemický, tedy na řešení orientovaný přístup.

PORADENSTVÍ, popř. terapie

- vedu nedirektivním, na člověka orientovaným směrem.

Vzdělání pro koučing, (terapie) / poradenství:

: 160 hod. koučovací výcvik Mindset coaching, vč. NLP.

: 290 hod. PCA sebezkušenostní výcvik v přístupu orientovaném na člověka).

: 150 hod. systemický supervizní a koučovací výcvik (nyní pokračuji v nadstavbovém výcviku do výše 500 hod.).

: 280 hod. výcvik v poradenství a supervizi (individuální, skupinová a týmová supervize + superv. organizace).

V jednom z výcviků pokračuji i nadále (rozšiřuji dovednosti + chodím na své individuální supervize a koučing).

CENY koučingu a terapií:

Cena za poradenství: 300 - 600 Kč / hod. + cestovní náhrady 3,80 Kč / 1 km.

Koučing: 500 - 800 Kč / hod. + cestovní náhrady 3,80 Kč / 1 km. 

www.remedium.cz/seznam-supervizoru.php?stranka=2&kraj=moravskoslezsky

www.assp.sk/?p=supervizia&p2=zoznam_supervizorov

Nabídka supervize a metod.podpory_Vaculová_2018.pdf (547,2 kB)