SUPERVIZE, koučing, poradenství:

SUPERVIZE / koučování = CESTA K PROFESIONÁLNÍMU PŘÍSTUPU ke klientům  aneb "pomůžeme Vám lépe pomáhat"

Supervize je nástrojem propojení teorie s praxí a integrace osobnosti s profesí. Zahrnuje složku podpůrnou a vzdělávací.

Supervize pomáhá poskytovat podporu a příležitosti k reflexi profesionální pozice, zprostředkovává náhled na rizika a možné důsledky vzájemného nepochopení a chybějícího respektu mezi účastníky supervize – pracovníky a členy pracovního týmu.

Stejně tak umožňuje nahlédnout a uvědomit si rozsah a charakter vlivu profesionála v pomáhající profesi na klienta, jeho moc a bezmoc a další aspekty vztahu “pomáhající – klient”.

Cílem této reflexe profesionální pozice je v konečném důsledku umožnit případnou změnu v profesionálním přístupu a jeho kvalitativní zlepšení a tedy zlepšení spokojenosti klienta a zvýšení jeho kompetencí.

Nedílnou součástí supervize je i péče o samotného pracovníka – profesionála, a to podporou jeho sebereflexe a péčí o emoční prožívání, podporou reflexe pracovních vztahů a zapojení v kolektivu.

Supervize podporuje a vede ke zlepšování komunikačních dovedností, uvědomění si vlastní profesní pozice a přínosu v pracovním kolektivu a tím i ke zlepšení efektivity práce celého kolektivu.

SUPERVIZE JE ZAMĚŘENÁ NA PODPORU a systematický rozvoj sebereflexe supervidovaných.

Cílem je mj. AHA EFEKT, tedy ujasnění si reálných, ke zpracovávané situaci vztažených možností a kompetencí těch, kteří supervizi absolvovali.

Rolí supervizora je prostřednictvím otázek a supervizních / koučovacích postupů ZVYŠOVAT UVĚDOMĚNÍ ČLENŮ TÝMU O JEJICH SITUACI (o možném problému) + facilitovat NALEZENÍ NEJVHODNĚJŠÍHO POSTUPU ŘEŠENÍ.

PROČ supervizi objednat – příklady DŮVODŮ:

Cítíte, že Vaše organizace potřebuje změnu?

Dostali jste se v práci s klientem do slepé uličky a nevíte jak dál?

Nevíte jak pracovat s klienty?

Popř. jsou možnosti práce s klienty málo funkční a opakují se stále stejné situace, např. klienti na nás křičí, občas my na ně…. Nevíme, jak zvládat toulání osob s demencí nebo jak jinak pracovat s lidmi s agresí. Klient pořád manipuluje, atd., atd. ….)

Atmosféra na Vašem pracovišti se stává nesnesitelnou a Vy už jste vyčerpali svoje možnosti jak to změnit?

Cítíte se ohrožení vyhořením?

Dobrým výsledkem je lepší orientace zaměstnanců v kontextu (práce s klientem nebo celé služby).

 

Popis průběhu supervizí a ceník:

www.supervize-metodikysqss-poradenstvi-vzdelavani-socialniprace-vm.cz/supervize-koucing-poradenstvi-terapie/

 

Více najdete na:

www.supervize-metodikysqss-poradenstvi-vzdelavani-socialniprace-vm.cz/

 

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele