PŘIPRAVOVANÉ 8-16 h. akreditované KURZY

KURZY, KTERÉ BUDOU V NABÍDCE OD ČERVENCE - SRPNA 2024 (nyní jsou v akreditačním řízení):

 • Základy podpory pozitivního chování u lidí s chováním náročným na podporu a péči;
 • PRETERAPIE - komunikační techniky pro navazování kontaktů s lidmi uzavřenými v sobě (někteří jedinci s PAS, duševní poruchou, MP a kombinovanými diagnózami, demencí);
 • AKTIVIZAČNÍ POSTUPY V PÉČI O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  s využitím prvků smyslové aktivizace, montegeragogiky, reminiscence, biografie, validace a preterapie;
 • Reminiscence a BIOGRAFIE jako významný faktor v aktivizaci a individuálním plánování klienta;
 • TRÉNINK PAMĚTI a kognitivní rehabilitace;
 • Motivace a podpora změny u klientů pomocí MOTIVAČNÍCH ROZHOVORŮ – úvod;
 • Základy KOUČOVACÍHO PŘÍSTUPU;
 • Základy KRIZOVÉ INTERVENCE v práci s klienty;
 • GERIATRICKÁ KŘEHKOST - základy holistického přístupu k seniorům;

KURZY, KTERÉ BUDOU V NABÍDCE OD ZÁŘÍ – ŘÍJNA 2024 (příprava na akreditační řízení):

 • Nenásilná komunikace - cesta k vzájemně bezkonfliktní komunikaci;
 • AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ a systemická komunikace jako POMOCNÍK PŘI   ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍ a při mapování potřeb klienta;
 • Využití na člověka orientovaného přístupu a technik aktivního naslouchání v práci s klientem;
 • Na řešení orientovaný přístup a systemická komunikace v práci s klientem;
 • Rozhovory se seniory dle jejich specifických komunikačních potřeb;
 • Úvod do specifik práce s uživateli Domova pro osoby se zdravotním postižením;
 • Podpora a péče o lidi s Dětskou mozkovou obrnou;
 • WELLBEING aneb vliv osobní pohody na zkvalitnění vztahů v týmu/doma a empatičtější podporu druhých lidí/klientů;
 • MINDFULNESS jako prevence stresu a pomocník rozvoje emoční inteligence a sebereflexe v práci s klienty;
 • Emoční a sociální inteligence a jejich využití v profesním i osobním životě;
 • EMOCE lidí se znevýhodněním;
 • Práce s intimitou, doteky a sexualitou lidí se zdravotním znevýhodněním (u lidí s tělesným omezením, s mentálním postižením a PAS, u seniorů a lidí v paliativní péči);
 • Paliativní komunikace s klienty, podpora a poradenství pozůstalým;
 • Transakční analýza - pomůcka pro komunikaci a práci s lidmi - úvod;
 • Základy FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ a zpětné vazby v práci s týmy i klienty;

KURZY, KTERÉ BUDOU V NABÍDCE během roku 2025:

 • RECOVERY přístup a CARe model v práci s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním;
 • Základy OTEVŘENÉHO DIALOGU jako efektivní metody rozhovorů s klienty se zkušeností s duševním onemocněním;
 • Tacitní a explicitní dovednosti pro etické řízení a vedení;
 • Techniky manažerské komunikace;
 • Trauma respektující přístup (na klienty zaměřená práce s uznáním významu minulých negativních zážitků, které ovlivňují současné chování);

 

 

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele