Akreditované sociální, managerské, zdravotní a jiné vzdělávání               + konzultační a supervizní společnost

Mezioborové vzdělávání je poradenská, supervizní, koučovací, vzdělávací a konzultační "společnost" podnikající fyzické osoby PhDr. Markéty Vaculové, MBA, která podporuje organizace z oblasti sociálních služeb ve zvyšování kvality služby nebo v jejich růstu. Tuto podporu poskytujeme formou konzultací, vzděláváním (nejen v rámci akreditovaných kurzů, ale také prostřednictvím supervize a koučingu, protože i ty mohou být vzdělávací a růstové) a poradenstvím (např. v oblasti SQSS, leadershipu nebo na člověka orientované práce s klienty, vč. klientů s problémovým chováním).
 

V Mezioborovém vzdělávání pracují kromě M.Vaculové také další odborníci, kteří mají dlouholetou zkušenost ze sociálních služeb i jiných profesí, a to jak z managerských pozic, tak i ze sociální práce a přímé péče. Vzájemně sdílíme své know-how a tyto vědomosti předáváme dál formou podpory týmům sociálních služeb v hledání efektivních řešení, např. pro zvyšování kvality služby.

Co nabízíme:

- akreditované kvalifikační kurzy Pracovník v sociálních službách (152 nebo 192 hodinový);

- akreditované 8 - 16 hodinové vzdělávání;

- neakreditované vzdělávání od 2 hodin až do neomezeného počtu hodin;

- poradenství v zavádění Na člověka orientovaného a etického přístupu k lidem s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví;

- metodickou podporu v zavádění nebo revizích standardů kvality sociálních služeb; 

- konzultace k zvyšování kvality služby a změnám v organizaci;

mentoring v leadershipu, podporu ve vedení efektivních porad a v budování funkčních týmů;

- supervize, koučing;

- facilitaci, mediaci;

 

Proč zvolit Mezioborové vzdělávání?

- známe prostředí sociálních služeb,

- předáváme dobrou praxi a to, co opravdu funguje,

Vzdělávací akce jsou školeny zkušenými lektory s mnohaletou lektorskou praxí a především s praxí v sociálních službách a bohatými zkušenostmi v daných oblastech, které školí.

Neváhejte nás oslovit a zvolený kurz uzpůsobíme na míru Vašim potřebám. Také dle požadavků a potřeb vaší organizace Vám sestavíme libovolný kurz a zajistíme vhodného lektora.

Konzultujeme, supervidujeme a VZDĚLÁVÁME:

1) v zázemí objednávající organizace

2) na jiném domluveném místě, např. v salónku kavárny

3) online na těchto odkazech:

- konzultace: marketa-vaculova-mezioborove-vzdelavani.whereby.com/supervize-metodiky-konzultace

- akreditované kurzy: marketa-vaculova-mezioborove-vzdelavani.whereby.com/kurzy

 

 

 

KATALOG KURZŮ s cenami, počty účast. a OBSAHY 

 

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Registrace nového uživatele