- stránky jsou v rekonstrukci, na rok 2020 připravujeme nový web -

Mgr. Vaculová - sociální pracovnice a hlavní lektorka má zkušenosti s mnoha cílovými skupinami a v sociálních službách školí od roku 2004. 

Spolupracuje s MPSV, APSS ČR, Seduca, Mavo, KVS, Edlit, Profesim, TSM, Everesta, Profima Effective, Marlin, Edupol a s mnoha dalšími vzdělávacími agenturami, kde jste se s ní během 14 let mohli potkat na nějakém školení nebo konferenci. 

V Mezioborovém vzdělávání dále školí mnoho odborníků s dlouholetou praxí ze sociálních služeb (viz. záložka lektoři).

Majitelka Mezioboroveho vzdělávání Mgr. Markéta Vaculová - v současnosti supervizorka a metodička SQSS, se v sociálních službách pohybuje od roku 1996, vystřídala i profese mimo sociální služby, např. ve zdravotnictví (psychiatr. sestra v PL), business (regionální manager, obchodní zástupce) a ve školství (SŠ a VŠ vyučující). V sociálních službách působí 18 let, jako Vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovník OA a DS,  aktivizační pracovník v DOZP a DZR, zdravotní + psychiatrická sestra v DZR, vrchní sestra a vedoucí sociálně - zdrav. oddělení v DOZP,  terénní sociální pracov. v SAS, metodik standardů kvality v mnoha sociálních službách. 
V současné době se věnuje supervizím (od roku 2015 pro 13 sociálních služeb, s mnohými trvalá spolupráce), 
koučingu (4 firmy + 2 sociální služby), konzultacím k standardům kvality sociálních služeb (od roku 2013 pro 16 soc. služeb, s některými letitá spolupráce). 
Dále se od roku 2014 věnuje poradenství (zvyšování kvality a etiky práce s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví), naposledy od 2017-2018 pro DOZP a ChB Harmonie. Od roku 2004 se začala při práci v soc. služ. věnovat i lektorské činnosti (kolegy ale školí již od roku 2000). V současnosti spolupracuje s MPSV, APSS ČR a mnoha vzdělávacími společnostmi, viz. výše.
 

KATALOG KURZŮ s cenami, počty účast. a OBSAHY seminářů:

MEZIOBOR.VZDĚLÁVÁNÍ_M.Vaculová_KATALOG akredit.KURZŮ_za 7.500 Kč.pdf (319879)

 

Kurzy od července / září 2019:

 

8 hod. kurzy: 

 

- Procedurální standardy kvality sociálních služeb; 

Procedurální.SQSS_7.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (371948)

- PŘÍPADOVÁ SOCIÁLNÍ PRÁCE v kontextu jednání se zájemcem o sociální službu; 

Case work pro SP_7.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (453180)

- ASERTIVITA v sociálních službách; 

Asertivita_7.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (251373)

- Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků MEDIACE; 

MEDIACE v kom.s rodin.kl._7.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (420431)

- LIDSKÁ PRÁVA a podpora uplatňování vlastní vůle vs. střety zájmů a restriktivní opatření v sociálních službách; 

Lidská práva_vlastní vůle_7.500Kč.za20osob._leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (412217)

 

16 hod. kurzy:

 

- Specifika komplexní práce s uživateli Domova se zvláštním režimem; 

Specifika.práce.vDZR_16hod._pro25osob_za 14.000Kč_leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (404607)

- VEDENÍ LIDÍ a moderní styly řízení nejen v sociálních službách;

Týmová spolupráce_16hod._pro20osob_za 14.000Kč_leták_MezioborovéVzdělávání_M.Vaculová.pdf (403804)

 

 

Kurzy od listopadu 2018  ... viz. záložka 8 hod. akreditované kurzy nebo NOVINKY ... cena 8.000 Kč/skupina 20 osob - pro 11 a 12/2018 za akční cenu 6.500 Kč.

(Etická a na člověka orientovaná komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví. Vliv emocí na komunikaci - aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace. Komunikace s osobami s problémovým chováním. Individuální plánování průběhu sociální služby s komunikujícími i nekomunikujícími uživateli s praktickými nácviky. Základy kognitivní rehabilitace a aktivizace).

8h.akred.kurz_za7500Kč_Komunik. s osob. s PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM_od Vaculová.pdf (644,2 kB)

8 hod. akred.kurz za 6500 Kč_Vliv EMOCÍ na komunikaci_od Vaculová.pdf (558590)

8 hod. akred.kurz za 6500 Kč_KOGNITIVNÍ rehabilitace a AKTIVIZACE_od Vaculová.pdf (590038)

8 hod. akred.kurz za 6500 Kč_INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ prakticky_od Vaculová.pdf (581073)

8 hod. akred.kurz za 6500 Kč_Kom.s ment.a duš. handip.kl._od Vaculová.pdf (654463)

POSKYTUJEME TAKÉ koučing, poradenství/terapie a SUPERVIZE.

Nabídka supervize a metod.podpory_Vaculová_2018.pdf (560341) 

Více v záložce " Supervize a koučing ".   www.supervize-metodikysqss-poradenstvi-vzdelavani-socialniprace-vm.cz/

Upozornění - SLEVY NA KURZY - SLEVA na 184 hodinový (re) kvalifikační kurz PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (pečovatel/ka). Od 28. 6. 2019 nabízíme kurz za cenu 6 500 Kč pro skupinu od 2 - 15 osob. Při větším počtu účastníků se cena kurzu snižuje na 5 000 Kč.

Aktuální dny výuky od 28. 6. 2019 do 7. 9. 2019 + místo konání.  Dny výuky PSS kurzu přes léto 2019.pdf (318,5 kB)
 

Místo realizace Ostrava nebo dle trvalého bydliště převažující většiny účastníků kurzu (např. Havířov, Český Těšín, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava, aj.).

BĚŽNÉ CENY od 1. 7. 2019 - platby jsou stanoveny dle počtu účastníků.

1) 6 000 Kč / 1 osoba = při naplnění skupiny 16 - 20 osob (větší počet jak 20 osob není možný).

Cena je uvedena za celý kurz, včetně pracovních materiálů a zajištění odborné praxe.

2) 7 500 Kč / 1 osoba  = při naplnění skupiny 11 - 15 osob.

Cena je uvedena za celý kurz, včetně pracovních materiálů a zajištění odborné praxe.

3) 9 000 Kč / 1 osoba = při naplnění skupiny 6 - 10 osob.

Cena je uvedena za celý kurz, včetně pracovních materiálů a zajištění odborné praxe.

4) 10 500 Kč / 1 osoba   = při naplnění skupiny 5-ti až 4-mi osobami (menší počet jak 4 osoby není možný).

Cena je za celý kurz, včetně pracovních materiálů a zajištění odborné praxe.

Kvalifikační kurz realizujeme v jakémkoliv místě - dle domluvy s účastníky.

Akreditované 6-8 hod. KURZY  REALIZUJEME  PŘÍMO  V  OBJEDNÁVAJÍCÍ  ORGANIZACI  nebo po domluvě v pronajatém salónku ve městě kde sídlí objednávající organizace.

Akreditace_do.13.3.2023_PSS-kurz.priloha_660340031_0_MPSV-2018_164207-224_3 (1).pdf (882818)


 

Novinky

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

                 

 

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.