čtěte článek: ASERTIVITA JAKO STRATEGIE JEDNÁNÍ aneb Jak být v mezilidské komunikaci přímý

14.04.2016 19:36

www.socialnisluzby.eu/ckfinder/userfiles/files/Asertivita%20jako%20strategie%20jedn%C3%A1n%C3%AD%201.pdf